Aannemer 6 – 2021 – pag. 7

de stichting overnam. De stichting beheerde het kapitaal
van naamgever Frank Cooper, maar die pot raakte leeg. Tij­
dens de laatste opknapbeurt was het dak opgedikt met
spaanplaat. De dakpan kwam diep in de dakgoot uit. Omdat
de detaillering niet goed was afgewerkt, liep het hemelwater
in de woningen. Ook had het boeideel veel hoger gemoeten,
maar dat zou een lompe aanblik geven, aldus projectleider
Bert Mulder. Het dakhout met folies was op sommige plaat­
sen compleet verrot. “We hebben alles er afgehaald tot we
het originele gebint tegenkwamen.”
Samen met Hekstra Dakmeesters heeft Van Wijnen aan
de achterzijde van het gebouw diverse proefopstellingen
gemaakt, om te kijken naar de beste oplossing om het euvel
te verhelpen. De detaillering aan de voor­ en achterkant is
nu gelijk. Het nieuwe, meranti boeideel met kraallijst, oogt
minder lomp en doet recht aan de geschiedenis van het
gebouw, aldus Mulder en Hekstra. Bij het uitproberen van de
oplossingen waren ook de gemeente Heerenveen en de
Monumentenwacht betrokken.

Isoleren van buitenaf
Het dak wordt voorzien van nieuwe isolatieplaten van Uni­
lin, waarop de tengels en panlatten al zijn vastgespijkerd. De
keuze voor deze vorm van isolatie in een rijksmonument is
bijzonder, vertelt Romke Hekstra. Hij noemt het isoleren van
buitenaf een goeie keus. Normaliter kiest de Monumenten­
wacht niet voor een dergelijke oplossing, maar voordeel is
dat de isolatieplaat gedemonteerd kan worden. “In Coopers­
burg moest wel wat gebeuren. Het moet wel bewoonbaar
blijven. Als je maatregelen achterwege laat, dan verloedert
zo’n mooi gebouw helemaal.”

Dakpannen
De circa 16.000 dakpannen van Coopersburg worden groten­
deels opnieuw gebruikt. Zo’n dertig procent van alle pannen

‘De koffie staat altijd klaar
als we komen’

Foto’s midden
Voor het zinkwerk
zijn specialisten van
Kobus Dakdekking
uit Garyp ingezet.

Foto rechtsonder
Coopersburg werd
rond 1900 gebouwd
als tehuis voor
armlastige ouderen.
De laatste grote
renovatie was in
1980.

7nr. 6 – Oktober 2021 Aannemer

04-05-06-07-08_project.indd 7 27-09-21 10:28

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.