Aannemer 7 – 2020 – pag. 10

Woningen krijgen funderingslabel
Alle woningen in Nederland krijgen een funderingslabel
waarmee de conditie van de fundering wordt aangegeven.
Het nieuwe label moet vanaf juli 2021 opgenomen worden in
taxatierapporten van huizen. Dat meldt de NOS.

Met het label kunnen huiseigenaren of kopers het risico op funderings-
schade te weten komen. Taxateurs kunnen het risico op funderingsscha-
de meenemen in hun taxaties van de waarde van de woningen.
Om beter inzicht te geven in de staat van de funderingen in Nederland,
heeft het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) een
model ontwikkeld: FunderMaps. Het model maakt gebruik van satelliet-
beelden, de grondwaterstand, bodemsamenstelling en type fundering.
De risico’s worden in vijf klassen van A t/m E ingedeeld; klasse A betekent
niets aan de hand, in geval van klasse E is er sprake van een sterk ver-
hoogd risico.
Funderingsschade is een steeds groter wordend probleem in Nederland.
Wegens het aanhoudende tekort aan neerslag dreigen volgens het KCAF
een miljoen woningen te verzakken. Vooral woningen van voor de jaren

70 lopen een risico, omdat tot 1970 de houtenfunderingspaal de belang-
rijkste funderingsmethode was. Door de droogte van de afgelopen jaren
komen houten palenfunderingen steeds droger te staan, met paalrot en
verzakking als gevolg. Daarnaast waren er weinig richtlijnen op het gebied
van heien, waardoor de kwaliteit van het heiwerk niet altijd even goed is.

CO2-arm beton voor vier woningen

De casco’s van vier nieuwbouwwoningen in Zaanstad worden
gemaakt van CO2-arm beton. Ten opzichte van eerdere casco’s van
betonfabrikant van Voorbij Prefab bevat het mengsel 44 procent min-
der CO2.

De woningen komen in de
Zaanse Rosmolenwijk, waar
ERA Contour – net als Voorbij
Prefab een TBI-onderneming –
voor woningcorporatie Parteon
in totaal zeventig nul-op-de-
meter-woningen bouwt. Begin
november worden de casco’s
van CO2-arm beton geplaatst.

Volgens Voorbij Prefab-directeur Dorien Staal is de innovatie – eerder deze
week gecertificeerd door KIWA – het begin van duurzame betontoepassingen in
de woningbouw. Het plan is om volgend jaar 1500 woningen in de fabriek te
produceren van dit CO2-arme beton en als het Groene Voorbij Casco uit te leve-
ren. En de productie is volledig transparant, zodat de sector van elkaar kan
leren en nog meer stappen kan zetten op dit gebied, stelt de leverancier.
Voorbij Prefab wilde bij de ontwikkeling van het CO2-arme beton geen conces-
sies doen op productiesnelheid en kwaliteit. Ingenieursbureau ABT adviseerde
een hybride variant, waarbij het cement gecombineerd wordt met een alkali-
sche activatie, bekend van geopolymeer beton. Na maanden onderzoekswerk
en verschillende recepturen kwam in juni de technische doorbraak. Daarna
volgde de weg naar de certificering die begin oktober onder toeziend oog van
KIWA werd behaald.

Geen boete bij goed verbeterplan
De Inspectie SZW zet in op een nieuwe aanpak bij arbeids-
ongevallen met licht letsel. Bedrijven kunnen worden
gevraagd om zelf de toedracht in kaart te brengen en een
verbeterplan op te stellen. Als dat verbeterplan goed wordt
bevonden, legt de Inspectie geen boete op. Uitgangspunt is
het verbeteren van de veiligheid in bedrijven en het voor-
komen van herhaling.

Onder bepaalde voorwaarden wil de Inspectie bedrijven
die te maken hebben gehad met een arbeidsongeval aan
de slag laten gaan met verbeteringen. Bijvoorbeeld door
het bedrijf zelf te laten onderzoeken wat er misging bij
het arbeidsongeval, hoe dat voorkomen kon worden en
hoe ervoor te zorgen dat het niet nog eens gebeurt.
De verbeterpunten die daaruit voortkomen, moet de werk-
gever in orde maken. Dat kost bedrijven tijd, maar het levert
ze ook wat op: meer veiligheid in het bedrijf en bij een
goedgekeurd verbeterplan legt de Inspectie SZW geen boete
op. De Inspectie SZW bekijkt het onderzoek dat een bedrijf
uitvoert en beoordeelt of het verbeterplan effectief is.
Ook kan een inspecteur besluiten de werkplek te inspec-
teren in plaats van het ongeval te onderzoeken. De werk-
gever moet dan aan de slag met de verbeterpunten die
hieruit voortvloeien. Bedrijven kunnen alsnog een sanctie
krijgen als bij herinspectie blijkt dat er geen vorderingen
zijn gemaakt.

Meer nieuws op Aannemervak.nl
Fo

to
: V

oo
rb

ijP
re

fa
b

10 Aannemer nr. 7 – November 2020

updAte

10-11-12-13_update.indd 10 29-10-20 16:35

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.