Aannemer 7 – 2020 – pag. 13

Maxime Verhagen nog
twee jaar voorman
Bouwend Nederland
Maxime Verhagen gaat nog twee jaar langer
door als voorman van Bouwend Nederland.
Het Algemeen Bestuur van Bouwend Neder-
land heeft unaniem besloten het voorzitter-
schap te verlengen tot 1 juli 2023.

De uitdagingen die de sector heeft als gevolg
van corona en de nog steeds niet opgeloste
stikstofproblematiek waren voor het Dagelijks
Bestuur reden Verhagen voor een extra twee
jaar voor te dragen als voorzitter, meldt de
branchevereniging. Ook de grote waardering
voor de inzet van Verhagen tijdens de afgelo-
pen jaren van zijn voorzitterschap speelde
een grote rol. De argumentatie van het Dage-
lijks Bestuur dat roerige tijden voor de bouw-
en infrasector vragen om continuïteit en rust
in de top van de vereniging werd dan ook
breed door het ledenparlement van Bouwend
Nederland, het Algemeen Bestuur, gesteund.
Verhagen werd in 2013 voorzitter van de
belangenvereniging.

Staatssecretaris keurt STIP-keurmerk goed
De staatssecretaris is akkoord
met het advies van TPAC om het
STIP-keurmerk te accepteren
voor het houtinkoopbeleid van
het Rijk. Daarmee is STIP ook
voor RVO Nederland een toegela-
ten systeem. Ook zijn groenhypo-
theken hierdoor mogelijk gewor-
den.

STIP is een regeling die van zijn certificaathouders verlangt dat ze alleen nog verant-
woord geproduceerd hout toepassen. Eerder oordeelde de TPAC-commissie al dat het
keurmerk voldoet aan de eisen van het duurzame Rijksinkoopbeleid. TPAC voerde een
langdurige toetsing uit en gaf zijn positieve advies door aan het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat.
De ongeveer tachtig bij STIP aangesloten houtbedrijven willen met hun inkoop van uit-
sluitend verantwoord geproduceerd hout, bijdragen aan een duurzamere wereld. Naast
verandering van hun inkoopbeleid moesten ze vaak ook hun producten aanpassen.

Circulaire woningen uit nieuwe circulaire fabriek
Van Wijnen gaat op bedrijventerrein Kanaal in Heerenveen een eigen nieuwe
fabriek bouwen. Een circulair en all-electric exemplaar, waarin circulaire en
duurzame woningen worden geproduceerd.

De bouw van de fabriek, die jaarlijks vierduizend woningen kan produceren, start dit najaar.
Omdat de woningen remontabel zijn, zijn ze in hoge mate circulair. De woningen hebben
een lange levensduur en worden samengesteld uit onderhoudsvriendelijke en modulaire
componenten. Deze componenten kunnen keer op keer gebruikt worden en eindigen dus
niet als afval. Op De Loskade, de circulaire woonwijk van de toekomst in Groningen, staan
prototypes van de producten die straks uit de fabriek komen.
Van Wijnen maakt zich hard voor de betaalbaarheid van woningen. Digitalisering en gerobo-
tiseerde industrie maken dat woningen goedkoper en sneller geproduceerd kunnen worden,
zonder in te leveren op uitstraling en wooncomfort. Het proces richt zich vooral op de bouw
voor de krapte die er is in de sector van sociale huurwoningen en bereikbare koopwoningen
voor starters.

Fo
to

: A
ly

ni
a-

Ar
ch

ite
ct

en

13nr. 7 – November 2020 Aannemer

10-11-12-13_update.indd 13 29-10-20 16:35

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.