Aannemer 7 – 2020 – pag. 17

Voor de fundering is dat een heel ander verhaal. In de oor-
spronkelijke situatie was er sprake van een lijnbelasting op
de strokenfundering. In de nieuwe situatie krijgt de funde-
ring te maken met twee grote puntlasten. Dat betekent dat
het gewicht dat op de stalen gevelbalk rust, nu slechts op
twee plaatsen op de fundering drukt. De fundering ‘op staal’
en de ondergrond zijn daarop niet berekend.
Met andere woorden: de ingebrachte stalen balken zijn con-
structief voldoende, alleen is de fundering nooit ontworpen
om te worden belast met puntbelastingen. Doordat de fun-
dering en de ondergrond te zwaar worden belast, heeft
nieuwe zetting van de fundering plaatsgevonden. Met
scheuren in de muren en klemmende deuren als resultaat.

Stabiele fundering
Om weer een stabiele fundering – en dus woning – te krij-
gen, zijn er twee mogelijkheden. Als eerste kan de fundering
worden aangepast, zodat er voldoende draagkracht ont-
staat. Dat is hier alleen geen optie, aangezien de woning
onderdeel uitmaakt van een woningblok. Pas je de funde-
ring van de woning aan, dan kun je scheurvorming bij de
naastgelegen woning(en) verwachten.

Door alleen de
deuren te schaven,
is het probleem
niet verholpen.
(Foto: Pixbay)

Oude/nieuwe
situatie.

Tekening links
Aangetroffen stalen
balk in de
achtergevel.

Tekening rechts
Herstel door middel
van een ringportaal.

Ten tweede kan de stalen gevelbalk worden vervangen door
een stalen ringportaal. Hierbij worden de twee puntlasten
omgevormd naar een lijnlast, zoals bij de oorspronkelijke
bouw is bedacht. Een enorme ingreep, maar wel een die
zekerheid op voldoende stabiliteit geeft. Waar het de eige-
naar ook om te doen is. Voor de constructie van een derge-
lijk ringportaal moet wel een constructeur in de arm worden
genomen.

17nr. 7 – November 2020 Aannemer

16-17_bouwschade.indd 17 29-10-20 16:37

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.