Aannemer 7 – 2020 – pag. 18

Van gecheckt
advies tot
compleet
dossier
Ubbink, leverancier van materialen voor bouw en installatie, komt bouwers tegemoet met de
nieuwe dienst Wkb Services, in aanloop naar de Wet kwaliteitsborging. Van een gecheckt
advies tot en met een compleet dossier voor bouwelementen, zoals het dak en ventilatie­
systeem. Dit alles getoetst door kwaliteitsborger PlanGarant.

Tekst Paul Diersen Beeld Ubbink

Aannemers en onderaannemers moeten aantonen dat con-
form het Bouwbesluit 2012 is gewerkt. Dat is geen nieuwe
regel, het is ook nu verplicht. De Wet kwaliteitsborging ver-
andert de praktijk per 1 januari 2022 echter wel. Dit komt
door de uitbreiding van de aansprakelijkheid, de verplichte

dossiervorming en de toetsing door een kwaliteitsborger.
Reden voor Ubbink om te komen met Wkb Services en bouw-
partijen bij te staan met adviezen, praktijktrainingen en het
vastleggen van bouwkwaliteit. Die adviezen geeft de leveran-
cier nu ook wel. Maar die zijn vrijblijvend; het grote verschil is
dat er bij Wkb Services een onafhankelijke partij meekijkt,
toetst aan het Bouwbesluit en een vinkje zet. Naast dit advies
aan de voorkant (genaamd Wkb Start) zijn er nog twee sma-
ken, te weten Wkb Check (inclusief toetsing op de uitvoering)
en Wkb Compleet (het hele pakket inclusief dossier).

Faalkosten omlaag
“De faalkosten in de bouw zijn zo’n tien procent”, zegt Frank
Stuffers, sales manager bouw bij Ubbink. “Wij zien als leveran-
cier dat het soms in bestekken en tekeningen verkeerd gaat.
Op het moment dat je dat laat checken, haal je er dingen uit.
Hetzelfde geldt voor fouten bij de uitvoering. Als je dat laat
checken door een externe partij, met vaste controlepunten,
haal je er ook dingen uit. Als derde stap kunnen we aannemers
bijstaan met het aanleggen van een dossier, zodat hij helemaal

18 Aannemer nr. 7 – November 2020

WETTEN EN REGELS

18-19_wettenenregels.indd 18 29-10-20 16:37

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.