Aannemer 7 – 2020 – pag. 22

Zeven woningen slopen en er vijf circulaire voor terugbou-
wen. Dat was het idee van opdrachtgever De Woonplaats
over het rijtje huizen op de hoek van het Stroïnk en de
Assinklanden in Enschede. “Da’s niet gelukt”, zegt Bart Oude
Wolbers. “Tot tevredenheid van alle partijen.”
Want: er zijn weer zeven woningen in aanbouw. “Circulair
bouwen betekent ook dat je nadenkt over wat er staat”, zegt
de directeur van het gelijknamige bouwbedrijf uit Borne. “De
casco’s waren nog heel waardevol en goed functioneel te
maken. Dus waarom weghalen, als we binnen het bestaande
stramien ook een goed plan kunnen bedenken?”

Masterclass
Oude Wolbers is een van de deelnemers aan het project. Ter
Steege Advies & Innovatie een andere. Een masterclass cir-
culair bouwen van de stichting Pioneering – een bouwinno-
vatieclub in Twente – bracht ze in 2017 bijeen. Directeur
Johan Riezebos: “Er nam een behoorlijk aantal partijen deel
aan de masterclass. De Woonplaats had dit project inge-
bracht, om gezamenlijk naar circulaire oplossingen te kij-
ken.”
De bedoeling was om drie consortia uit deelnemers aan de
masterclass te vormen. Zij zouden een aanbieding maken,
waarna de Woonplaats de beste oplossing zou kiezen. “Maar
al tijdens eerste bijeenkomst was het voor iedereen helder:
als je echt circulair wilt bouwen, dan moet je ook op een

andere manier samenwerken”, vervolgt Riezebos. “Namelijk:
open en transparant met elkaar omgaan en aangeven wat
de meest optimale oplossing is in die circulariteit. Consortia
vormen zou betekenen dat de kaarten tegen de borst gaan.
De Woonplaats ging daar in mee. Een aantal partijen zei
toen: interessant, maar wij gaan niet actief deelnemen. En
wij zeiden: we gaan hiermee verder.”

Wie het weet, mag het zeggen
In het proces dat volgde, kwam aan de orde dat degene die
de deskundigheid heeft op een bepaald onderdeel, aan-
geeft hoe dat onderdeel moet worden gedaan. “Wie het
weet, mag het zeggen – in de letterlijke zin. Als de construc-
teur een standpunt heeft, dan mag je daar wat van vinden,
maar als je geen steekhoudende tegenargumenten hebt,
dan gaan we het op zijn manier doen. Dat geldt ook voor de
installateur en de afbouwer.”
De vraag was vervolgens: hoe geef je dit contractueel vorm?
“Via een ander traject van De BouwKlup – dat zijn verschil-
lende partijen in de bouw in Oost-Nederland die ideeën uit-
wisselen en hier werk van maken – kwam naar voren dat
een andere contractvorm wenselijk zou zijn om veel meer
op basis van vertrouwen dan op basis van wantrouwen
samen te werken. Dat hebben we bij elkaar gebracht, want
dit leek daarvoor een mooie casus. Dat is hoe Robert (de
Vries, red.) bij dit project is betrokken.”

Een licht hsb-casco
komt op de

bestaande fundering.

Blik in het kruipluik:
de beganegrondvloer
is aan de bovenzijde

geïsoleerd.

Foto rechts
Zeven circulaire

woningen in
aanbouw.

22 Aannemer nr. 7 – November 2020

Project

20-21-22-23-24-25_projectenschede.indd 22 02-11-20 11:18

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.