Aannemer 7 – 2020 – pag. 40

Mutatiewoningen
De BMN Connect App is vooral nuttig voor onderhoudsbe-
drijven die bijvoorbeeld in opdracht van woningcorporaties
mutatiewoningen verbouwen met de voorgeschreven mate-
rialen uit het bestek. Voor de particuliere aannemer die bij
elke woning maatwerk toepast, is de app niet geschikt. In de
app staan met name tegels met standaardformaten, stan-
daarddeuren, standaardplinten, enzovoort. “Het aantal
modellen houden we zeer beperkt en daarmee overzichte-
lijk voor de gebruiker”, geeft Böhmer aan.

Bestelhistorie opgeslagen
De app biedt voor de gebruiker nog enkele voordelen. De
bestelhistorie van elk project – ook van jaren terug – wordt
opgeslagen, zodat bij een volgende klus voor eenzelfde type
woning de uitvoerder snel een vervolgbestelling kan uitvoe-
ren. Daarnaast is het mogelijk bestellingen met een druk op
de knop te kopiëren naar andere gebruikers of de informa-
tie te gebruiken voor een nieuwe bestelling. Elke gebruiker
ziet alleen de voor hem relevante producten.

Minder drukte en stress
BMN merkt dat het gebruik van de app veel minder drukte,
stress en misverstanden veroorzaakt bij de medewerkers
die de bestellingen afhandelen. Een andere bijvangst is dat
gebruikers van de app meer producten en materialen
bestellen dan alleen het standaardpakket, omdat ze dat
makkelijker vinden dan bij drie verschillende leveranciers
bestellen en zo minder hinder ondervinden van transport.
Maar daar is het BMN niet om te doen; Böhmer en zijn col-
lega’s beschouwen de gratis (!) app vooral als een service
waarvan beide partijen profiteren.

De gebruiker krijgt
alleen de voor hem

relevante producten
te zien.

40 Aannemer nr. 7 – November 2020

DIGITALISERING

Hulp bij lean werken
De BMN Connect App helpt de vestiging van Coen
Hagedoorn Onderhoud in Amsterdam meer lean te
werken. Het bedrijf is druk bezig de tijd tussen opname
en oplevering van mutatiewoningen aanzienlijk in te
korten. Volgens werkorganisator Robert Lind draagt het
gebruik van de app daaraan bij. “We willen onze vak-
mensen op de bouw zo efficiënt mogelijk laten wer-
ken”, stelt Lind. “Zodat ze niet veel tijd kwijt zijn met
administratie en het heen en weer rijden naar de
bouwmaterialenhandel, omdat de bestelling niet
klopt.”
Volgens hem is de app “supergemakkelijk” voor iedere
betrokkene binnen de Amsterdamse vestiging van
Coen Hagedoorn Onderhoud. Lind: “Je hebt alleen een
stukje productkennis nodig, meer niet. Het liefst laten
we de vakmensen zelf de bestelling doen, omdat zij
het beste weten wat er nodig is. Alle producten die wij
vaak toepassen zijn omschreven en uitgesplitst naar
het juiste model. Negen op de tien keer krijgen we de
producten precies op tijd geleverd op de plek waar de
montageploeg ze hebben wil. Dat scheelt de monteurs
enorm veel tijd die ze direct kunnen inzetten voor de
montage.”

38-39-40_digitalisering.indd 40 29-10-20 16:39

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.