Aannemer 7 – 2020 – pag. 51

komt er hier en daar nog wat staal in het gebouw.
Ook dit monteren wij. Wij denken vanaf het begin mee
om een zo optimaal mogelijk project te kunnen draaien.”
Totaal gaat het om ongeveer 850 m2 kalkzandstenen, 160
meter lateien, 100 m1 breedplaatvloer, 2200 m2 kanaalplaat-
vloer en 25 ton montagestaal. Op het staal na allemaal door
Calduran Caliber geleverd en gemonteerd. Voor de totale
bouw van het gebouw gaat de aannemer uit van zo’n dertig
weken.
De aannemer ziet voordelen bij het inzetten van Calduran
Caliber als concept. “Het voordeel voor ons is dat alles
wordt geregeld en dat er maar één aanspreekpunt is. Ook
de handjes voor de bouw worden verzorgd. Daarnaast wordt
er meegedacht over de montage en materialen. Wij ontwer-
pen, engineeren en realiseren dagelijks procesmatig gave
gebouwen. Onze integrale aanpak wijkt hierbij af van de
standaard en kenmerkt zich door een systematische bena-
dering. Partners die deze aanpak begrijpen, zijn bepalend
voor het succes. In Naarden vult Caliber deze rol perfect in.
Meedenkend aan de voorkant aan een maakbaar ontwerp,

‘Totaaloplossing voor de
cascobouw’

In Naarden worden
kalkzandstenen van
verschillende
formaten
gemonteerd tot
wanden.

<< Ook het staal in de
gebouwen wordt
door Calduran
gemonteerd.

en dus geen verrassingen tijdens de uitvoering aan de ach-
terkant. Dit maakt iedereen in de keten blij.”

Het totale pakket
De benodigde betonlateien worden bij Calduran Caliber
meegenomen via de Calduran Lateiservice. Deze service
wordt samen met de vaste partner Vebo verzorgd. De gespe-
cialiseerde constructeurs van Calduran berekenen en teke-
nen de lateien. Vebo levert de lateien vervolgens op de
bouwplaats aan.
Gunnink: “Om het pakket geheel compleet te maken, regelen
we ook de levering van de verschillende hulpmaterialen
zoals koppelstrips, spouwankers, lijmmortel en wiggen.
Doordat we alles op voorraad hebben staan, kunnen de
pakketten gemakkelijk klaar worden gemaakt, zodat alle
materialen op de bouwplaats aanwezig zijn.”
Caliber is geschikt voor woningbouwprojecten en utiliteits-
werken, zoals kantoorgebouwen en bedrijfspanden. De klant
bepaalt zelf hoeveel werk uit handen wordt genomen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met
Calduran Kalkzandsteen.

51nr. 7 – November 2020 Aannemer

50-51_dycore.indd 51 02-11-20 15:51

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.