Aannemer 7 – 2020 – pag. 52

Een nieuwe vakbeurs, waarom?
“We werken als BV Nederland naar een circulaire economie
in 2050, waarbij de bouw zich tot doel heeft gesteld om al in
2030 voor 50 procent circulair te zijn. Een hele uitdaging,
ook gezien de huidige stikstofproblematiek, de enorme
bouwopgave en de grondstofschaarste. Bouwen met hout
speelt een voorname rol in de energietransitie en een meer
circulaire economie. Innovaties en oplossingen op dat vlak
volgen elkaar snel op. Specifieke kennis is dus aanwezig,
maar amper bekend bij het grote publiek. Met Houtbouw
bieden we een plek waar alle kennis samenkomt en oplos-
singen worden getoond. Bedoeld om de groei van het aan-
deel hout in de bouw te stimuleren.”

Maar juist nu, in coronatijd?
“De doelstellingen en uitdagingen zijn van vandaag. Ze spe-
len nu. Om die te kunnen aangaan en te behalen, moet de
bouwsector op zoek naar oplossingen. De traditionele

Nieuwe vakbeurs in
2021: Houtbouw
Opvallend nieuws in een tijd waarin het
beurslandschap op zijn gat ligt: de
bouwsector is volgend jaar een vakbeurs
rijker. Houtbouw, gericht op innovatieve
oplossingen in hout- en hybride bouw. “Het
thema leeft nu meer dan ooit”, zegt business
development manager Sander Braam van
organisator 54events. “Specifieke kennis is
er, maar nauwelijks bekend bij het grote
publiek.”

manier van werken moet worden losgelaten. Dat zien we
terug in de praktijk: er wordt in de woning- en utiliteitsbouw
steeds vaker en meer gebruikgemaakt van hout. Zowel als
zelfstandige toepassing als in combinatie met andere bouw-
materialen en -methoden. In aanbestedingen en bestekken
zal ook steeds meer aandacht komen voor hout- en hybride
bouw. Daar kun je als aannemer maar beter op voorbereid
zijn. We willen ervoor zorgen dat de markt in beweging
komt.”

Wat kunnen aannemers verwachten?
“De meest innovatieve oplossingen in hout- en hybride
bouw. Op de beursvloer getoond door leveranciers en kop-
lopers. Denk aan CLT, constructieve houtbouw, circulaire
oplossingen, biobased materialen, verduurzaming/onder-
houd en modulaire toepassingen in de gebouwschil. Experts
in de theaters praten bezoekers bij over de meest actuele
en relevante ontwikkelingen. Thema’s als circulariteit,
akoestiek, brandveiligheid en vocht komen aan bod.
Centrum Hout, TNO, Madaster, Nieman Raadgevende
Ingenieurs en FSC Nederland haakten als kennispartner aan.
Uitgeverij Eisma’s Het Houtblad en Houtwereld zijn hoofd
mediapartners.”

Een ‘ouderwetse’ beurs dus?
“Ja. Fysieke beurzen zijn dé manier om ontwikkelingen te
versnellen, kennis over te dragen en te netwerken. Uiteraard
ondersteund met een online kennisdelingsaspect, waaron-
der een nieuwsbrief en een website. Houtbouw is een nieu-
we vakbeurs; we hebben in de conceptvorming meteen met
alle richtlijnen rondom corona rekening kunnen houden,
zoals brede looppaden voor voldoende doorstroming.”

En niet de enige in mei 2021.
“Houtbouw vindt gelijktijdig en op dezelfde locatie plaats
als de vakbeurzen Renovatie en Monument: van 18 tot en
met 20 mei 2021 in de Brabanthallen in Den Bosch. Een
bewuste keuze, aangezien hout als materiaal al jaren een
terugkerend item is op laatstgenoemde beurzen. Daarnaast
is er een duidelijke synergie in bezoekers en versterken de
beurzen elkaar op het gebied van kennisuitwisseling. Eén
bezoek levert je een schat aan informatie op.”

Houtbouw
18 – 20 mei 2021
Brabanthallen
Den Bosch

www.houtbouwbeurs.nl

Tekst Viola Huurnink Foto Archief Aannemer

52 Aannemer nr. 7 – November 2020

AgENdA

52-53_bijspijkeren.indd 52 29-10-20 16:41

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.