Aannemer 7 – 2020 – pag. 56

Tekst Viola Huurnink Foto Herbert Wiggerman

De heren Bron

Mooiste aan het vak
Daan: iets maken waar de klant tevreden mee is,
zijn wens ook echt realiseren. Netjes, goed en met
een oplossingsgerichte aanpak. Veranderingen tij-
dens het bouwproces zijn geen probleem. Dat is
onder andere de kracht van ons bedrijf. Let wel:
dingen die niet kunnen, bouwen we niet. Kwaliteit
voert altijd de boventoon. Dat maakt ons mis-
schien iets duurder, maar knijpen is uit den boze.

Timmerwerkplaats
Geerten: met hout kun je goed inspelen op de
wensen van de klant. Je kunt er van alles mee
maken. In onze eigen timmerwerkplaats en spuite-
rij worden ramen, deuren, kozijnen en prefab ele-
menten op maat gemaakt en in de grondverf gezet.
Wij kunnen bijna alles zelf maken. In elk geval alle
houtprofi leringen die wenselijk zijn, waardoor je
niet gebonden bent aan de standaard maten. Een
ander groot voordeel: je bent niet afhankelijk van
externe partijen. Je bent altijd op tijd verzekerd van
het benodigde materiaal.

Minder leuk
Daan: druk vanuit klanten dat iets snel moet. Vaak
hebben ze zelf al het een en ander geregeld met
andere partijen, die binnen ons bouwproces moe-
ten passen. Er wordt je dan weinig tijd gegund om
het project netjes en kwalitatief goed te realiseren.
Maar wij raffelen niets af. Het eindresultaat moet
naar volle tevredenheid zijn.
Geerten: de mentaliteit is erg veranderd. Eerder
ging er veel meer op basis van vertrouwen. Naar
onze mening kan dat bij ons nog steeds. Je kunt
ervan op aan dat we onze afspraken nakomen en
eventuele problemen oplossen. We bieden kwali-
teit, duidelijkheid en zijn eerlijk. Ook als het mis-
gaat.

Loys: het gemoedelijke is er een beetje vanaf.
Neem het vele papierwerk dat erbij is gekomen.
Dat had je 25 jaar geleden niet.

Trots op …
Loys: het feit dat we zo ver zijn gekomen. Bewust
klein, maar groot in wat we doen. En dan te beden-
ken dat ik het bedrijf als zelfstandige begon. Na
een ongeluk waardoor mijn hand niet goed meer
functioneert, lukte het echte bouwen niet meer en
is er personeel gekomen. Ik wilde mijn bedrijf niet
opgeven. Nu zijn we 25 jaar verder. Nemen mijn
zonen langzamerhand het roer over. Wat overigens
nooit een verplichting was. Mooi toch?

Beste investering
Daan: de vierzijdige schaafmachine en de spuitca-
bine. Je stopt het hout in de machine en het komt
er kant-en-klaar uit. Ideaal. Zeker ook omdat ik
alleen in de werkplaats sta. En de spuitcabine: met
de hand schilderen zoals we vroeger deden – zelfs
mijn moeder kwastte mee – is geen optie meer. Te
arbeidsintensief. Alle producten krijgen nu een
goede grondlaag met de vereiste Mµ-waarde mee.

Hobby’s en privé
Loys, getrouwd/5 kinderen: hoewel geen doorge-
winterde wandelaar, ben ik voorzitter van de plaat-
selijke wandelvereniging. Ik pak mijn rust door te
varen, met ons plezierjacht.
Daan, getrouwd/eerste kind op komst: ik zit sinds
mijn achttiende bij de vrijwillige brandweer. Ook
ski ik graag. Het liefst in de buitenlucht. Anders is
er nog altijd SnowWorld om meters te maken.
Geerten, getrouwd: heb ik een weekend niets te
doen, dan ben ik thuis aan het klussen. Gezellig
eten en drinken met vrienden is ook favoriet. Om
de kilootjes in toom te houden, fi tness ik.

Hout, ze zijn er gek op bij Bron Bouwbedrijf. Timmerman Loys Bron
had er altijd al een passie voor en infecteerde zonen Daan en
Geerten ongemerkt ook met het virus. In december bestaat het
familiebedrijf in de Betuwe 25 jaar. Hoog tijd dus om de balans op
te maken met de heren Bron.

56 Aannemer nr. 7 – November 2020

HART VOOR BOUWEN

56-57_hartvoorbouwen.indd 56 02-11-20 11:19

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.