Aannemer 7 – 2020 – pag. 7

stante kwaliteit. “Het product wordt onder ideale omstan-
digheden gemaakt in de fabriek. Als je buiten moet metse-
len, ben je toch afhankelijk van het weer. Deze komen
kant-en-klaar aan in plastic. Alle slabbes zitten eraan. Je zet
‘m op het dak, schroeft ‘m vast, haalt de hijsogen eraf, draait
de dopmoeren erop en hij staat. Dat is vijf minuten werk.”

Nieuw elan
Next Schoorstenen is eind 2019 overgenomen door Arie
Barth van de Barth Groep en Peter Huizer van bouwbedrijf
BMN De Klerk en wordt geleid door André Mosterdijk. Hun
eerste stap is het verder op de kaart zetten van het Next-
systeem.
Er worden drie typen geleverd, maar een lopendebandpro-
duct is het allerminst, zegt Mosterdijk. “Elke schoorsteen is
weer anders. Tuurlijk, we maken regelmatig een serie van
enkele tientallen. Maar buiten dat: het zijn steeds andere
afmetingen, andere stenen of een stucafwerking. Wel prefab
dus, maar met ambacht gemaakt in onze fabriek in ‘s Gra-
vendeel.”

Toekomst schoorsteen
Een volgende stap die Next gaat zetten, is om warmtepomp-
techniek in de schoorsteen onder te brengen. Dit zou onder
meer het geluidsprobleem van de buitenunit op kunnen
lossen. “Dat gaan we ontwikkelen en testen”, zegt Arie Barth.
“Wij denken dat de schoorsteen de nieuwe warmtebron kan
worden en op die manier nog meer toegevoegde waarde
kan krijgen.”
Peter Huizer: “Ik krijg wel eens de vraag wat ik toch met die
schoorstenen moet. Maar dan vraag ik me af: die kunststof

bakken op het dak, is dat dan mooi? Zeker als we ook nog
een stuk techniek in die schoorsteen onder kunnen bren-
gen. Of bijvoorbeeld filters om de fijnstofuitstoot van hout-
en pelletkachels te verminderen.”

Renovatie
De lichtgewicht schoorsteen – drie keer lichter dan een tra-
ditionele schoorsteen – biedt ook uitkomst voor de renova-
tiemarkt, zegt Huizer. “Bij renovatieprojecten waar het dak er
afgaat, wordt nu de schoorsteen net onder het dakvlak
afgehakt en afgepurd. Daar komt dan een pijpje voor terug.
Daar kunnen we ook een lichtgewicht schoorsteen voor
terugzetten. Die staat koud op de dakplaten en heeft geen
verdere ondersteuning nodig.”

www.nextschoorstenen.nl

‘Wij denken dat de schoorsteen
de nieuwe warmtebron kan
worden’

Next zaagt
steenstrips van
stenen die de
aannemer aanlevert
en werkt deze af met
het geleverde
voegsel.

Next Schoorstenen is
eind 2019
overgenomen door
Arie Barth van de
Barth Groep (links)
en Peter Huizer van
bouwbedrijf BMN De
Klerk (rechts) en
wordt geleid door
André Mosterdijk
(midden).

7nr. 7 – November 2020 Aannemer

04-05-06-07_nextschoorsteen.indd 7 29-10-20 16:34

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.