Aannemer 7 – 2021 – pag. 16

Klein bouwwerk,
klein risico, kleine
inspanning
Voor kleine bouwwerken onder de Wkb wordt gewerkt aan een eenvoudige manier van
borgen, zodat de kosten in verhouding blijven tot de grootte van het project.

Tekst Paul Diersen Foto PlanGarant

Samen ‘gerechtvaardigd vertrouwen
opbouwen’ dat het bouwwerk voldoet

Hij heeft zelf in het verleden “heel wat aanbouwtjes met de
hand gemaakt”. Martijn Broeze – toen timmerman, nu werk-
zaam bij kwaliteitsborger PlanGarant – weet hoe het in de
praktijk gaat. Bij kleinere bouwbedrijven is er vaak geen
aparte werkvoorbereider. “De baas is projectleider, werk-
voorbereider en meewerkend voorman in één. Vanuit die
bril is dit opgesteld.”
‘Dit’ gaat over het initiatief van zijn organisatie om samen met
BouwGarant, SKG-IKOB, BuildingChanges en KiK-KOMO tot een
eenvoudige manier van borgen te komen voor kleine bouw-
werken. De borger doet daarbij het minimale en de aannemer
krijgt op basis van een checklist goede handvatten om het
nodige bewijs te leveren. Want, zo zei hij tijdens het webinar
de Wkb-lunch op 6 oktober: “Als de gemiddelde dakopbouw
40.000 euro kost, kan het natuurlijk niet zo zijn dat je tien pro-
cent van de kosten kwijt bent aan een kwaliteitsborger.”
Dit initiatief is met name gericht op verbouwingen met Wkb-
plichtige activiteiten. Er zijn straks na de invoering van de
wet – net als nu – verbouwingen vergunningsvrij. Denk: het
dakraam, de dakkapel, een uitbouw van 2,5 meter. Maar er is
een categorie daarboven waar de borger wel mee gaat kij-
ken. “We hebben ons daarbij afgevraagd: wat zijn de veel-
voorkomende gevallen die je bij een verbouwing aantreft?
Daar hebben we specifiek per geval een checklist voor
gemaakt.”

Kleine bouwwerken
Voor de volgende kleine bouwwerken wordt zo’n checklist
ontwikkeld:
• Dakopbouw.
• Uitbreiding van een woning.
• Bijbehorend bouwwerk of een vergelijkbaar hoofdgebouw.

Als voorbeeld valt te denken aan een agrarisch perceel
waarop als eerste gebouw of als bijbehorend bouwwerk
een kleine wagenloods wordt gebouwd.

• Constructieve wijzigingen: een verbouwing in een woning
waarbij de draagconstructie wordt aangepast. Zoals het
plaatsen van een stalen balk bij een doorbreking van een
dragende muur of het vervangen van de begane-grond-
vloer – houten balklaag eruit, geïsoleerde betonvloer erin.

• Aanpassingen in een brandcompartiment bij een kleine
verbouwing. Neem een winkel met daarboven een woon-
ruimte waar een nieuw brandvertragend plafond in komt.

• Bouwwerk geen gebouw zijnde. Voorbeelden daarvan zijn
een hoge terreinafscheiding, standbeeld of een afdak met
slechts één muur.

Gerechtvaardigd vertrouwen
De kwaliteitsborger moet straks een borgingsplan opstellen.
Dat is voor bovenstaande typen verbouwingen snel met een
paar klikken te maken. Na akkoord van de borger kan de ini-
tiatiefnemer het indienen bij de gemeente. Gaandeweg het
project moet hij vanuit dat borgingsplan een aantal zaken
keuren en vastleggen. Nemen we de dakopbouw als voor-
beeld, dan zijn dat bijvoorbeeld:

16 Aannemer nr. 7 – November 2021

WETTEN EN REGELS

16-17_kleinebouwwerken.indd 16 25-10-21 11:47

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.