Aannemer 7 – 2021 – pag. 17

– Isolatie van eventuele gevelopbouw.
– Stukje van het metselwerk.
– Constructieve veiligheid van het platte dak.
– Kozijnen en ramen.
– Ventilatie.
– Brandveiligheid.
Het verzamelen van bewijs kan de aannemer doen en is
opgedeeld in een deel werkvoorbereiding en een deel uit-
voering. Constructieve berekeningen en tekeningen kun je in
de voorbereiding al klaarzetten voor het dossier. Vanuit de
uitvoering gaat het dan vooral om foto’s van het gemaakte
werk. Wordt er bijvoorbeeld een stalen balk geplaatst? Zo ja,
maak een foto van de stalen balk inclusief de verankeringen
en noteer de afmetingen van de stalen balk. “Dat is voor
ons ter verificatie. Als er berekend is dat er een stalen balk
van 16 cm in moet, bewijst dit dat er ook daadwerkelijk een
stalen balk van 16 cm in zit”, zegt Broeze.
Het dossier dat zo wordt opgebouwd kan de kwaliteitsbor-
ger vervolgens verifiëren: klopt dit met het Bouwbesluit? “En
dan kunnen wij met gerechtvaardigd vertrouwen zeggen dat
het voldoet en de eindverklaring afgeven.”

Risicogestuurd werken
Volgens Hajé van Egmond – beleidsadviseur kwaliteitsbor-
ging bij het ministerie van BZK en ook aan tafel tijdens de
Wkb-lunch op 6 oktober – een prachtig voorbeeld van de
uitgangspunten van de wet. Het gerechtvaardigd vertrouwen
dat borger en aannemer samen moeten opbouwen is één,
het risicogestuurd werken is twee. “Klein bouwwerk, kleine
risico’s, kleine inspanning. Vanuit BZK vinden we het dit ook
waard om te ondersteunen.”
Het initiatief moet kleine verbouwingen waar kwaliteitsbor-
ging nodig is makkelijker maken en ook dubbel werk voor-
komen. “Installateurs bijvoorbeeld zijn op een aantal onder-
delen best goed georganiseerd, hebben goede
controlesystemen – dat moet de kwaliteitsborger niet nog
een keer doen. Als we dat beter op elkaar afstemmen, dan
denk ik dat dit heel effectief kan en met minder kosten dan
nu uit de proefprojecten naar voren komt.”

Open source
De checklisten zijn zo goed als klaar. Lars Siebert van
KiK laat weten dat de komende een à twee maanden
ze beschikbaar zijn in de KiK-tool. Maar het wordt een
open source format, wat wil zeggen dat ze gebruikt
kunnen worden in ieder instrument voor de Wkb en
bruikbaar zijn in iedere software-tool.

Martijn Broeze: “Het kan
bij een klein bouwwerk
natuurlijk niet zo zijn dat
je tien procent van de
kosten kwijt bent aan
een kwaliteitsborger.”

17nr. 7 – November 2021 Aannemer

16-17_kleinebouwwerken.indd 17 25-10-21 11:47

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.