Aannemer 7 – 2021 – pag. 18

Verzakte vloer
met gescheurde
tegels
Een paar jaar na de verbouwing van een boerderij tot woning verzakt de begane-grondvloer.
De tegels bij de gevel kunnen de spanning niet aan en scheuren kapot. Een endoscoop en
een handsondeerapparaat leggen de oorzaak bloot.

Tekst en beeld ing. Peter Borgers, Bureau voor Bouwpathologie BB
Tekenwerk Henk Heusinkveld

Als hun woonboerderij te kampen krijgt met een aanzienlij-
ke verzakking van de begane-grondvloer besluiten de eige-
naren contact te zoeken met de vorige bewoners. Zij hebben
de voormalige boerderij jaren geleden volledig verbouwd
tot woonboerderij, waarbij de oorspronkelijke deel (de aan-
gebouwde stal) is omgetoverd tot woonkamer. De vloer van
de stal maakte plaats voor een nieuwe betonvloer mét
vloerverwarming. En laat nou met name die vloer verzakt
zijn. Door de ontstane spanning bij de aansluiting van de
vloer op de gevels, zijn de tegels daar flink gescheurd.

De werkvloer is
direct op het

zandpakket gestort,
met daarop isolatie,

een dunne
betonvloer en een

dekvloer.

Omdat partijen in het duister tasten over de oorzaak is het
aan Bureau voor Bouwpathologie om die helder te krijgen.

Vloerboring
Op de tekeningen en de tijdens de bouw gemaakte foto’s
treft de expert geen bijzonderheden aan. Nieuwsgierig naar
de opbouw van de vloer wordt er vervolgens een gat in
geboord. Om daarbij niet de verwarmingsleidingen te raken,
is eerst met een warmtebeeldcamera het verloop van de
leidingen in beeld gebracht.
De vloer is destijds direct op het zandpakket gestort. Daarbij
is eerst een werkvloertje op het zand aangebracht, gevolgd
door drukvaste isolatie. Op de isolatie is een relatief dunne
betonvloer van slechts 100 mm dik gelegd. Het constructie-
ve beton kreeg een dekvloer van 50 mm, met leidingen voor
vloerverwarming.
Door met een endoscoop onder de vloer te kijken, wordt
een en ander duidelijk. Er is ruimte ontstaan tussen de
onderzijde van de vloer en de werkvloer. Plaatselijk is meer
dan 300 mm ruimte tussen de vloer en de grond aanwezig.
In het zandpakket bevinden zich bovendien resten puin. De
vloer is feitelijk grotendeels gaan zweven.

Draagkracht
Hoe zit het dan met de draagkracht van de grond onder de
vloer? Metingen met een handsondeerapparaat maken dui-
delijk dat de eerste 10 cm van de grondlaag een draagkracht
heeft van 2 bar bij een conus van rond 28. Dit komt neer op
een draagkracht van 1,6 kg/cm2. Tot een diepte van circa 1

18 Aannemer nr. 7 – November 2021

BouwschAde

18-19_bouwschade.indd 18 22-10-21 11:54

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.