Aannemer 7 – 2021 – pag. 19

meter onder de bovenzijde van de vloer wordt een draag-
kracht van 2 bar bij een conus van rond 34 gemeten. Een
draagkracht van 1,1 kg/cm2.
Om het verschil in draagkracht te kunnen bepalen, voert de
bouwpatholoog direct naast de woning ook een sondering
uit. De eerste 22 cm heeft een draagkracht van 7,2 kg/cm2; de
volgende 34 cm van 2,4 kg/cm2. Vanaf 56 cm onder het maai-
veld komt de draagkracht uit op 4,8 kg/cm2. Tot ongeveer
een meter onder het maaiveld is sprake van een slappe
grondlaag, bestaande uit veen.

Inklinking
De vloer van de woning is vervaardigd als een op zand
gestorte vloer. Die haalt zijn draagkracht en sterkte uit de
grond eronder. De grond onder de vloer is echter verdwe-
nen. Dat zal in de loop van de tijd zijn gebeurd als gevolg
van normale inklinking van de grondlagen. Hier spelen zeker
ook de zeer droge zomers van 2018, 2019 en 2020 mee, waar-
door de bovenste veenlagen extra inklinken. De toegepaste
vloer is niet in staat om als vrijdragende vloer te functione-
ren. Met het verlies van draagkracht is de vloer gaan vervor-
men en zijn de tegels gescheurd.

Herstel
Vervanging van de hele begane-grondvloer van de woning is
feitelijk de enige haalbare en tevens beste oplossing. Er
moet dan een vrijdragende vloer worden toegepast. Er is

‘De op zand gestorte vloer is
grotendeels gaan zweven’

De begane-grondvloer van de oude
deel is duidelijk verzakt.

Bij de aansluiting van de vloer op de gevels,
zijn de tegels flink gescheurd.

Een handsondeerapparaat bepaalt de
draagkracht van de grond onder de vloer.

een andere herstelmethode: het afgraven van de veenlaag
tot aan de draagkrachtige laag, in de vrijgekomen ruimte
schoon zand storten en de grond vervolgens verdichten.
Hierop kan een nieuwe vloer worden aangebracht.

19nr. 7 – November 2021 Aannemer

18-19_bouwschade.indd 19 22-10-21 11:54

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.