Aannemer 7 – 2021 – pag. 21

Advertorial

materiaal kan bij de introductie van de service op
twee manieren worden verwerkt. Het kan worden
vermalen tot granulaat, dat onze partners kunnen
gebruiken als grondstof voor nieuwe producten.
Een tweede mogelijkheid is energieterugwinning
door verbranding in cementovens van de
betonindustrie. Bij het drogen van cement wordt een
veel hogere temperatuur gebruikt dan in de reguliere
vuilverbranding, waardoor er een betere verbranding
plaatsvindt. De overgebleven as wordt gebruikt als
grondstof in de cementproductie. Zo wordt bespaard
op andere grondstoff en. Twee verschillende
manieren, maar beide gericht op het terugdringen
van de CO2-uitstoot en het energieverbruik.

Waardevolle inzichten
Onze Kingspan Re-Cycle Service biedt jou veel meer
dan alleen gemak op de bouwplaats. Het biedt je
ook waardevolle informatie en inzichten. Zo kun je in
het klantenportaal nauwkeurig terugvinden hoeveel
restmateriaal we bij jou hebben ingezameld en
verwerkt.
Aan de hand van de ingezamelde hoeveelheden,
maken wij inzichtelijk hoe jouw afval verwerkt wordt.
Informatie die je kunt delen met jouw klanten en
kunt gebruiken binnen de duurzaamheidsambities
van jouw eigen onderneming.

Voordelen op een rij
Onze Kingspan Re-Cycle Service biedt jou als
verwerker dus op meerdere fronten grote voordelen
en kansen. We zetten de belangrijkste hieronder nog
even op een rij:
– Het afval wordt duurzaam verwerkt en komt niet

meer op de stort terecht.
– Het afvoeren van Kooltherm® of ThermaTM

isolatieafval via onze service is gemiddeld tot wel
20 procent goedkoper dan afvoer via het normale
bouwafval. (Op basis van de gemiddelde landelijke

prijs voor het afvoeren van een bouwafvalcontainer
van gelijke omvang voor gemengd bouwafval.)

– De Kingspan Re-Cycle Service werkt eenvoudig en
het online platform geeft inzicht in wat er met jouw
afval gebeurd is. Deze informatie kun je gebruiken
voor jouw eigen duurzaamheidsambities.

Dit is pas het begin
Deze service is voor ons slechts het begin. Onze
Kingspan Re-Cycle Service sluit naadloos aan op onze
Planet Passionate-visie. Met ons Planet Passionate-
programma werken we binnen Kingspan aan
concrete doelstellingen voor 2030 waarmee we onze
planeet willen beschermen.
Ons doel met de Kingspan Re-Cycle Service is om het
afval van onze producten steeds beter te recyclen en
in te zetten voor de productie van nieuwe producten.
Onze ambities zijn groot en kun je terugvinden op
www.Kingspan.com/nl/PlanetPassionate.

Samen de wereld verbeteren? Meld je aan.
Meld je aan voor de Kingspan
Re-Cycle Service en zet samen
met ons een stap richting een
circulaire economie terwijl
je ook nog eens bespaart op
jouw afvalkosten. De levering

van containers start 1 december
2021. Meld je nu alvast aan, zodat
alles klaarstaat voor jouw project.
Aanmelden kan op
www.Kingspan.com/nl/Re-Cycle.

Samen met Rondo zorgt Kingspan
ervoor dat de bestelde container op de
gewenste bouwlocatie wordt geplaatst

20-21_advkingspan.indd 21 25-10-21 13:32

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.