Aannemer 7 – 2021 – pag. 24

Er zijn geografische verschillen, ziet Wouter Klijn. Richting
België is het volgens hem vooral cellulose wat de klok slaat,
richting Duitsland naast cellulose ook houtvezel. “Nederland
grijpt – zeker in kleinere projecten – vaak naar houtvezel.”
Hijzelf werkt onder de naam Strobouwer.nl. Bouwen met
stro heeft zijn voorkeur, maar hij blaast ook vaak houtvezel
in. Direct voor opdrachtgevers, maar ook voor aannemers. Al
is het niet zijn ambitie om de agenda vol te laten lopen of
om een bedrijf uit te bouwen met een x-aantal medewer-
kers. “Inblazen is voor mij geen doel, meer een middel om
mensen te helpen in hun projecten. Experimenteren en pio-
nieren vind ik heel leuk. Ik ben meer geïnteresseerd in: kan
bouwen makkelijker, op een meer natuurlijke manier.”

‘Best nieuwig’
Inblazen van isolatiematerialen is als methode “best nieu-
wig”, zegt hij, maar de voordelen ervan dringen langzamer-
hand door tot bouwers. “Aannemers die willen isoleren met
natuurlijke materialen zoals houtvezel, hennep en vlas,
doen dat vaak met dekens. Wil je dat netjes doen, dan moet
je alles op de lintzaag op maat zagen. Dat gaat prima, maar
medewerkers lopen dan de hele tijd heen en weer tussen
de lintzaag en de modules die ze aan het maken zijn. Dat
betekent: veel arbeidstijd. Als je dan de materiaalkosten per
kuub gaat uitrekenen, dan is een ingeblazen houtvezel of
cellulose goedkoper aan materiaal en de arbeid minder. Je
hoeft alleen te investeren in de machine.”

Bermgras, riet, speltkaf, paprikastengels
Met cellulose, houtvezel en stro houdt het wat inblazen
betreft niet op. Er zijn veel mogelijkheden voor andere
natuurlijke materialen, waarbij de landbouw in Neder-
land een rol kan spelen. Daar wordt dan ook volop
mee geëxperimenteerd. Klijn heeft bermgras en gehak-
seld riet van Rijkswaterstaat gekregen, blies al een
keer speltkaf in het dak van een woning en is betrok-
ken bij een proefproject waarbij gehakselde paprika-
stengels uit de tuinbouw als isolatie worden ingezet.
“Het is allemaal plantaardig materiaal met een cel-
structuur. Die celstructuur en voormalige levensaders
vormen een netwerk van koolwaterstofmoleculen. Die
hebben een isolerende eigenschap met vochtbuffering
en temperatuurbuffering. Ze gedragen zich – de een
wat meer naar links, de ander wat meer naar rechts –
allemaal ongeveer hetzelfde. Je kunt ze samenbinden
en er een baal van maken, maar dus ook verhakselen
en inblazen.”
Meerjarige gewassen zijn het mooist, zegt Klijn: “Het
nadeel van het stro van een graan zoals tarwe is, dat je
ieder jaar de grond moet bewerken. Qua biodiversiteit
is dat niet fijn. Meerjarige gewassen – rieten en grassen
zoals miscanthus (olifantsgras) – hoef je alleen maar te
oogsten. De bodem blijft dan intact. Dat is wat biodi-
versiteit betreft interessanter dan graan.”
Veel van deze toepassingen missen nog de nodige
onderbouwing en onderzoek, maar volgens Klijn is er
voldoende kennis en kunde aanwezig in Nederland om
die puzzelstukken aan elkaar te krijgen, zodat het
plaatje financieel en praktisch klopt.

Pakken houtvezel
gaan in de
inblaasmachine.

24 Aannemer nr. 7 – November 2021

PROJECT

22-23-24-25-26_inblazen.indd 24 22-10-21 11:56

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.