Aannemer 7 – 2021 – pag. 25

Een van de aannemers waarvoor hij een aantal projecten
inblies, heeft nu zelf zo’n machine aangeschaft. “Zij zien er
het voordeel van in. Grotere houtskeletbouwers hebben er
ongetwijfeld ook naar gekeken. Maar goed, dat vraagt
natuurlijk een aanpassing van hun productielijn, wat modifi-
caties, wat opleiding en dus een investering. Al is die inves-
tering bij schaalvergroting snel terugverdiend.”

Hergebruik en herstel
Klijn noemt een aantal voordelen van inblazen: de kwaliteit
is makkelijker te handhaven en er is vrijheid in vormgeving,
want een houtskeletbouw compartiment is altijd naadloos
te vullen. Al ziet hij ook het nut van isolatiedekens. “Ver-
schillende technieken bestaan naast elkaar. Dekens hebben
zeker een toegevoegde functionaliteit. Daar waar comparti-
menten te klein worden, is het instoppen van een deken
een prachtige manier om het te isoleren.”
Inblazen biedt wel veel perspectief voor toekomstig herge-
bruik en maakt reparatie gemakkelijker. “Ingeblazen materi-
aal kun je er in theorie ook weer uitzuigen. Dan moet je een
installatie maken die het kan verpakken. Of een container
neerzetten, de isolatie wegzuigen en het in de fabriek

opnieuw verpakken. Op maat gemaakte dekens moet je
eerst ‘vershredderen’. Dat is al weer extra werk.”
Bij een project in Spaarndam waar Klijn stro inblies, maakte
de loodgieter een fout met de regenwaterafvoer. Daardoor
waren twee stroken nat geworden, maar die kon hij vrij een-
voudig leeg zuigen en opnieuw vullen. “Met dekens was dat
een hele operatie geweest. Laat staan dat er strobalen in

De woning in Almere
is in twee dagen – op
een klein stukje na –

volgeblazen.

Wouter Klijn: “Als je de materiaalkosten per kuub gaat uitrekenen, dan is een ingeblazen houtvezel of cellulose goedkoper aan materiaal en de arbeid minder.”

25nr. 7 – November 2021 Aannemer

22-23-24-25-26_inblazen.indd 25 22-10-21 11:56

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.