Aannemer 7 – 2021 – pag. 26

zouden zitten: dan moet je de dakbedekking opnieuw open-
snijden en het dak openzagen. Dat kan allemaal, maar een
beetje fatsoenlijk herstel is wel fijn.”

35 tot 40 kilogram per kubieke meter
Inblazen kan in de werkplaats, maar ook op de bouw (bij
nieuwbouw en renovatie). Zoals bij een nieuwe woning in
Almere, die bestaat uit hsb-elementen, gemaakt met SLS
38×235. Aan de buitenkant zit een multiplex als verstijving
en daaroverheen een houtvezel-isolatieplaat. De binnen-
kant is deels afgewerkt met Fermacell en deels met gipskar-
tonplaten om op de kosten te besparen.
Klijn snijdt simpelweg een gat in de folie en blaast de isola-
tie in met een dichtheid van 35 tot 40 kilogram per m3.
Boven de 29 kilogram zakt het isolatiemateriaal niet meer
in. Het gat wordt uiteraard weer afgeplakt.
Die dichtheid ook halen, is gedeeltelijk een kwestie van
ervaring met de machine, maar ook te berekenen. “Je weet
hoe groot het compartiment is, dus kun je uitrekenen
hoeveel kilo er in moet. Bij cellulose kun je een gat boren,
een pakket eruit halen en het soortelijk gewicht meten.
Dan is dat je meting. Bij losse vezels is dat een dingetje.”
Na twee volle dagen is er nog klein stukje over om in te bla-

zen. Door de keuze voor gipskarton beplating en 10 mm Fer-
macell moest Klijn overschakelen naar het inblazen met
veel minder luchtdruk en dus ook een lagere snelheid.

I-ligger met spinvlies
Een vrachtwagen die bouwmaterialen brengt op de bouw-
plaats moet na het lossen weer weg, anders ontstaat er een
probleem op de bouwplaats. Hetzelfde geldt voor het trans-
portmiddel dat nodig is voor inblazen: lucht. Die moet weer
weg kunnen uit de constructie, maar veel beplatingen zijn
luchtdicht. “Zeker stro moet je met relatief veel lucht ver-
plaatsen, want het materiaal is zwaarder”, zegt Klijn. “Dat
gaat dus met wat meer geweld en we hebben wel meege-
maakt dat een Fermacell-plaat dan openscheurt, omdat de
druk te hoog is.”
Klijn wijst op een doorontwikkeling van I-liggers die gedeel-
telijk open zijn. “Lignotrend heeft I-liggers waarbij het lijf
niet van OSB of hardboard is, maar bestaat uit sporten en
een spinvlies. Lucht kan daar doorheen, maar het isolatie-
materiaal blijft achter. De lucht ontsnapt daardoor naar het
volgende vak. Dat is puur ontwikkeld voor het inblazen. Dat
zijn stappen die je nodig hebt om materialen op deze
manier toe te passen.”

Met de slang worden de vezels ingeblazen in de compartimenten.

26 Aannemer nr. 7 – November 2021

PROJECT

22-23-24-25-26_inblazen.indd 26 22-10-21 11:56

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.