Aannemer 7 – 2021 – pag. 3

3nr. 7 – November 2021 Aannemer

inhoud

inblazen

Wie is geïnteresseerd in biobased bouwen, volgt
momenteel misschien de serie online lunchtalks
‘Meet the Makers’, georganiseerd door Jan Willem
van de Groep namens de Buyer Group Biobased
Bouwmaterialen. Dat is een initiatief van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwa-
liteit, met als doel de markt van biobased oplos-
singen een slinger te geven. De makers van de
producten beantwoorden tijdens deze uitzendin-
gen vragen van de kijkers. Ik zag er eentje over
isolatieplaten van myceliumcomposiet, ofwel de
draden van een schimmel vermengd met natuur-
lijke vezels. Op korte termijn liggen die nog niet
in de bouwmaterialenhandel, maar tegen het
einde van dit decennium kan er een fabriek
staan die grootschalig en marktconform produ-
ceert. Paprikastengels en andere reststromen uit
de tuinbouw gebruiken als isolatie – ook interes-
sant. Naar aanleiding van die uitzending belde ik
verder met Wouter Klijn. Bermgras, olifantsgras,
riet, speltkaf – het is allemaal in te blazen als
isolatie in houtskeletbouw. Dat is nog experi-
menteel en vergt het nodige onderzoek en certi-
ficering. Het experiment voorbij zijn materialen
als cellulose, houtvezel en stro. Dat kan nu al. En
wat biedt dat inblazen als techniek op zich – in
de timmerwerkplaats maar juist ook op de bouw
– een boel mooie voordelen.

Paul Diersen
Reageren? p.diersen@eisma.nl

RuBRiEKEn
Update 8
Producten 28/36
Bouwschade 18
Arbitrage 50
Agenda 54

CoLuMnS
Bert Videler 13
Richard olde Hartman 57

4

22

38

52

16

32

42

Tuinmanswoning terug
in oude stijl

inblazen in een houtskeletbouw
constructie

Boorrobot voor
ruwbouwplafonds

hart voor bouwen:
Walther dingemans en zonen

Klein bouwwerk, klein risico,
kleine inspanning

het brein gebruiken om
de bouw veiliger te maken

Gevelmetselwerk aan
staalconstructies

03_inhoud.indd 3 25-10-21 13:09

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.