Aannemer 7 – 2021 – pag. 32

Het brein
gebruiken
om de bouw
veiliger te
maken
Het brein als tool om de bouwplaats veiliger te maken. Het is
een nieuwe benadering van opleidings-, trainings- en
coachingsinstituut KPE voor de bouw- en vastgoedsector. Met
de Brain Based Safety opleiding en training wil KPE bouwen
aan veilig gedrag door het gebruikmaken van
neuropsychologisch onderzoek en wetenschap.

Tekst Marcel van Rijnbach Foto’s Marcel van Hoorn

Toolboxmeetings en voorlichtingsbijeenkomsten. Veilig-
heidsinstructies van het bedrijf of vanuit de sector. Veilig-
heidskundigen. De bouw heeft alle registers opengetrokken
om de bouwplaats en het gedrag van bouwmensen veiliger
te maken, maar dat alles heeft nog tot onvoldoende resul-
taat geleid. Kijk naar de ongevallencijfers van 2020 en je
weet waarom: op 100.000 banen vinden 133 ongevallen
plaats en daarmee is de bouw een van de sectoren waar de
meeste veiligheidsincidenten plaatsvinden.

Onvoldoende rendement
De KPE Groep signaleert dat de bouw zich suf trainde op het
verhogen van de fysieke veiligheid en het veiligheidsbe-

wustzijn bij het personeel, maar directeur Ron Koenen moet
erkennen dat het rendement voor de deelnemers te laag
was. “Als cursisten terugkwamen voor een vervolgcursus,
waren de kennis en vaardigheden vaak te ver weggezakt. De
rek was er wel uit. We waren toe aan een nieuwe impuls en
die hebben we na jarenlang zoeken gevonden in de Brain
Based Safety benadering van Juni Daalmans.”
Zijn naam is gevallen. Daalmans is programmadirecteur vei-
ligheid bij de KPE Groep en tevens afgestudeerd psycholoog.
Toen de neuropsychologie (de werking van ons brein en hoe
dat ons gedrag beïnvloedt) kwam opzetten, ging hij zich
daar verder in verdiepen. Daalmans ontwikkelde de Brain
Based Safety theorie en vertaalde die naar een integraal

32 Aannemer nr. 7 – November 2021

GEZOND EN VEILIG WERKEN

32-33-34_brain.indd 32 22-10-21 12:07

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.