Aannemer 7 – 2021 – pag. 33

ontwikkelprogramma voor bouwbedrijven. “Veel sectoren,
zoals de bouw, proberen veiligheidsgedrag van personeel te
beïnvloeden door er consequenties aan te verbinden als je
bijvoorbeeld die helm niet draagt op de bouwplaats. Maar
dat beleid werkt maar een tijdje”, weet Daalmans. “Het ver-
klaart namelijk nog niet waarom iemand die helm niet
draagt. Logische en onlogische gedragingen komen voort uit

‘De gevaren en risico’s zijn ten
opzichte van vroeger sterk
veranderd én vergroot’

Juni Daalmans (l) en
Ron Koenen: “Het
gaat erom dat je de
Brain Based Safety
methode in de totale
organisatie verankert.”

het brein. Als we daar meer kennis over opdoen, krijgen we
meer inzicht in ons gedrag en zijn we in staat om iemands
onveilige gedrag daadwerkelijk te beïnvloeden.”

Waarom gaat Brain Based Safety wel de veiligheid op de
bouwplaats vergroten en het aantal ongelukken
verminderen?
Daalmans: “De gevaren en risico’s zijn ten opzichte van vroe-
ger sterk veranderd én vergroot. Die nieuwe risicovolle situ-
aties zijn niet in ons menselijk brein geprogrammeerd.
Bouwplaatsmedewerkers hebben van nature geen alarmbel-
len voor de gevaren van deze tijd. Voorbeelden zijn zelfover-
schatting of de weg van de minste weerstand kiezen. Deze

33nr. 7 – November 2021 Aannemer

32-33-34_brain.indd 33 22-10-21 12:08

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.