Aannemer 7 – 2021 – pag. 37

Verstelbaar ventilatierooster kruipruimte
VloerVent – het ventilatierooster voor de kruipruimte van Ubbink –
heeft met de Cobra nu een nieuwe uitvoering die zowel in de hoogte
als in de breedte verstelbaar is. Daardoor kan het rooster altijd
mooi aansluiten bij het metselwerk en is stenen aftikken niet meer
nodig.

De Cobra wordt met een prikker tijdelijk in de isolatie vastgezet. Is de
metselaar eenmaal op hoogte, dan positioneert hij het rooster met
de prikker op de definitieve plek. Inkorten is daarbij niet nodig door
de telescopische koker.
Naast de rechthoekige variant is er ook een ronde. In de bouw wor-
den meestal grote ronde uitsparingen gemaakt voor de
(vloerventilatie) kokers om hier vervolgens een rechthoekige koker
op aan te sluiten. Door gebruik te maken van een ronde ventilatie-
koker zijn er minder handelingen bij de afwerking nodig. De ronde
variant heeft een doorsnede van 75 mm en is voorzien van een kar-
telrand om een gat in de constructie te maken. Een aparte gatenboor
is daarmee niet nodig.
Het ventilatierooster van de VloerVent Cobra kan worden aangepast
aan de dikte van de gevelafwerking. Daardoor is deze ook geschikt
voor gevels voorzien van steenstrips.

App voor ontsluiten BIM-info op
locatie
BIMlink en Beecot hebben samen de Fieldapp ontwik-
keld die tekeningen, bouwdocumenten en 3D-model-
len uit de gebouwendossiers van BIMlink op locatie
ontsluit. De app heeft Augmented Reality (AR) geïm-
plementeerd. De app is integraal onderdeel van het
BIMlink-account van gebruikers. Toegang tot actuele
gebouwinformatie is essentieel bij het bouwen en
beheren van vastgoed. Het is heel krachtig om die
informatie op een mobiel device te kunnen raadple-
gen en bewerken en hierover te communiceren met
projectpartners. De mobiele Fieldapp applicatie van
Beecot kan alle BIM-informatie van gebouwen en
objecten op locatie visualiseren in 2D, 3D, en AR. Alle
in BIMlink opgeslagen bestanden, zoals rapporten,
documenten, modellen en tekeningen zijn daarmee
beschikbaar voor het uitvoerend personeel.

www.bouwproducten.nl

KOMO-gecertificeerde koudebrugonderbreking
De ISOPRO koudebrugon-
derbreking vormt een
constructieve verbinding
tussen betonnen con-
structiedelen zonder dat
dit leidt tot een thermi-
sche brug. De wapening
die onderdeel uitmaakt
van het ISOPRO-element
wordt aan weerszijden in
het beton gestort en ver-
bindt zo beide construc-
tiedelen. Het beton van
beide constructiedelen
wordt niet tegen elkaar
aangestort, maar onder-
broken door een 80 mm
strook isolatiemateriaal
dat onderdeel is van het
ISOPRO-element.
De Hakron-Terwa ISOPRO
koudebrugonderbreking voldoet aan alle producteisen conform de actuele BRL 0505.
De voordelen van ISOPRO zijn onder meer: KOMO-gecertificeerd, korte levertijden
(ook voor specials), economische oplossing, brandwerendheidsklasse R90 en REI120,
berekening volgens Eurocode.

www.bouwproducten.nl

37nr. 7 – November 2021 Aannemer

36-37_productextra.indd 37 22-10-21 12:08

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.