Aannemer 7 – 2021 – pag. 39

Al tien jaar zet het in prefab installatietechniek gespeciali-
seerde Kersten Techniek voor met name de retail en hotels
continu in op verdergaande digitalisering van haar produc-
tieproces door 3D-scanning en virtual modeling. Het bedrijf
uit Elst is op dit gebied een van de pioniers in de sector.
Niet voor niets is het de eerste gebruiker van de boorrobot
die recentelijk door Hilti op de markt is gebracht.
Volgens de gereedschappenfabrikant zorgt haar nieuwe
paradepaardje ervoor dat er sneller, veiliger en schoner
(stofvrij!) gewerkt kan worden, terwijl de installateur of aan-
nemer lichamelijk sterk ontlast wordt bij boven-de-schou-
derwerkzaamheden. “Deze ontwikkeling is ontstaan uit een
analyse van de werkzaamheden op de bouwplaats. Heel
veel tijd gaat verloren met het uitzetten van boorgaten en
het boren in plafonds. Bovendien is het een van de meest
vervelende klussen op de bouwplaats, in verband met de

Boven-de-schouderwerk zaam-
heden worden ontlast

Directeur Henk
Jansen van Kersten

Techniek: “Onze
monteurs merken dat

onze vernieuwingen
niet wedijveren met

menselijke arbeid,
maar hen lichamelijk

en geestelijk
ontlasten.”

Uitzetten van de boorgaten kost met
de boorrobot veel minder tijd.

stofvorming en werken op hoogte via een hoogwerker. De
Jailbot werkt een stuk productiever en veiliger en is wat ons
betreft een volgende stap in de digitalisering van de bouw”,
zegt commercieel directeur Maurice Klein van Hilti Neder-
land.

Robodrill
Helemaal nieuw is een boorplafondrobot overigens niet,
want Kersten Techniek werkte al circa vijf jaar met haar
eigen vinding Robodrill. Echter, vanuit commerciële en
financiële overwegingen is het bedrijf uit Elst met dit pro-
duct gestopt en verder gegaan met de Jailbot van Hilti. “We
waren bezig met de doorontwikkeling van de Robodrill,
maar zulke grote investeringen konden wij en onze fabrikant
niet ophoesten. Hilti kwam op het juiste moment met de
Jailbot op de proppen”, zegt directeur Henk Jansen van
Kersten Techniek. “Hilti is een mondiaal opererende organi-
satie die voor ons nieuwe markten opent, zoals de plafond-
systeemfabrikanten, sprinklerleveranciers enzovoorts.”

Meer assembleur dan monteur
De R&D-afdeling binnen Kersten Techniek is al vijftien jaar
bezig met het rationaliseren van het productieproces door
mechanisering, automatisering en digitalisering van licha-
melijk zware en repetitieve taken, zoals – in dit geval – het
uitzetten van boorgaten en het boren. “Vergeet niet dat het

Boorrobot vijf keer sneller
Kersten Techniek heeft de Jailbot tot dusver zes keer
bij een project ingezet. De robot bleek factor vijf keer
sneller dan het manueel boren. Met één operator
boorde het apparaat 2000 gaten in vijf dagen, terwijl
zonder Jailbot er minimaal twee medewerkers nodig
zijn voor het uitzetten van de boorgaten en het boren
zelf. Weliswaar gaat er meer tijd zitten in de digitale
engineering en het transport van de 850 kg zware
machine, maar dan nog werkt de Jailbot effectiever
dan de conventionele aanpak.
Samen met Hilti werkt Kersten Techniek naar een lich-
ter, compacter en makkelijker te manoeuvreren boor-
robot die bijvoorbeeld ook (semi-)automatisch in wan-
den en vloeren gaten boort.

39nr. 7 – November 2021 Aannemer

38-39-40_hilti.indd 39 22-10-21 12:09

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.