Aannemer 7 – 2021 – pag. 40

aantal arbeidskrachten verder afneemt en de nieuwe gene-
ratie niet gewend is op een ambachtelijke manier te wer-
ken”, vertelt Jansen. “Onze monteurs worden steeds meer
assembleur van plug & play elementen. Tien jaar geleden
waren onze monteurs nog boos omdat ze dachten dat
wij hun het brood uit de mond stootten. Inmiddels hebben
ze gemerkt dat onze vernieuwingen niet wedijveren met
menselijke arbeid, maar hen lichamelijk en geestelijk
ontlasten. Het is in onze markten – onder meer retail en
hotels – van belang om heel snel, met een hoge montage-
kwaliteit en tegen een scherpe prijs een project af te leve-
ren.”

BIM en 3D-scanning
Vanuit die oogpunten en het verlagen van faalkosten is het
ontwerp- en engineeringsproces bij Kersten Techniek gedi-
gitaliseerd. Engineers en modelleurs van BIM-web – een
aparte bv binnen Kersten Techniek – maken 3D-scans van
gebouwen en werken 3D-modellen uit in een BIM op bouw-
kundig, constructief en installatietechnisch gebied. Dat
maakt het voor Kersten Techniek mogelijk om veel installa-
tiecomponenten te prefabriceren. BIM-web wil met project-
partners samenwerken vanuit één centraal BIM. Maar regel-
matig waant Kersten Techniek zich in dit proces als een
soort Don Quichot, want niet alle bedrijven zijn even ver
met het integraal bimmen. Henk Jansen vertelt dat veel
ketenpartners van Kersten Techniek wel een BIM-visie of
protocol hebben, maar het vertalen naar een permanente
uitvoering is nog een ander verhaal.

“Als een aannemer, installateur, architect of een van onze
toeleveranciers niet bimt, dan maken we zelf een 3D-scan
van het gebouw, zodat we er zelf een BIM van kunnen
maken. Ook kunnen we bij complexe projecten waar afwij-
kingen mogelijk zijn ten opzichte van het model een
3D-scan PointCloud maken om het digitale ontwerp te con-
troleren”, voegt directeur Bernard Gijsberts van BIM-web toe.
Vanuit BIM wordt een digitaal boorplan gegenereerd dat 1:1
ingeladen kan worden in de aansturing van de boorrobot
van Hilti. Daarmee is het uitzetten van de boorgaten ‘kinder-
spel’ geworden. Maar zo stellen Gijsberts en Jansen: “De
absolute toegevoegde waarde van BIM is om beter circulair
te kunnen bouwen. Vanuit het model weet je precies welke
materialen en grondstoffen er in het gebouw zitten, zodat je
een materialenpaspoort kunt maken en daar een restwaar-
de aan kunt hangen per materiaal”, legt Gijsberts uit.

Eén operator is
voldoende om het
boorproces uit te

voeren.

Jailbot in het kort
De Jailbot is een semi-automatische boorrobot voor
plafondinstallaties. Het boorsysteem werkt alleen ver-
ticaal en kan acht uur lang draadloos werken. Er is een
geïntegreerde stofafzuiging en gatenmarkering aan
boord. Na het inladen van de 3D-coördinaten vanuit
het BIM positioneert het bijgeleverde PLT 300 Total
Station van Hilti de Jailbot. De robot boort de gaten
volgens het digitale boorplan.

40 Aannemer nr. 7 – November 2021

DIGITALISERING

38-39-40_hilti.indd 40 22-10-21 12:09

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.