Aannemer 7 – 2021 – pag. 41

NATIONALE SCHILDERSVAKPRIJS
SCHRIJF IN!

EEN FRAAI SCHILDERSPROJECT
UITGEVOERD?

Nationale SchildersVakprijs 2021 is een initiatief van SchildersVakkrant, Eisma’s Schildersblad en SchildersVak.nl

LAAT DIT ZIEN, MELD JE
PROJECT NU AAN OP:
WWW.SCHILDERSVAKPRIJS.NL

914 mei 2021 • nr 9 • SchildersVakkrant NATIONALE SCHILDERSVAKPRIJS

De Nationale SchildersVakprijs gaat voor het eerst hybride:
op locatie én online

LEEUWARDEN/DOETINCHEM p Wij staan weer in de start-
blokken voor de Nationale SchildersVakprijs. U
ook? De inschrijving sluit pas op 1 september, maar
wij vragen u nu alvast na te denken over het project
waarmee u dit jaar mooie sier wilt maken. Heeft u
het al gerealiseerd? Stuur het project dan begin juni
direct in!

In de startblokken

Het kanaal met interessante, leerzame en leuke video’s
over de schilder- en onderhoudsbranche.

Ga naar YouTube SchildersVAKTV en abonneer je gratis!

I N F O R M A T I E B R O N V O O R D E A L E T

Nationale SchildersVakprijs 2019 is een initiatief van SchildersVakkrant, Eisma’s Schildersblad en SchildersVak.nl

SPONSOREN:

I N F O R M A T I E B R O N V O O R D E A L E T

Nationale SchildersVakprijs 2019 is een initiatief van SchildersVakkrant, Eisma’s Schildersblad en SchildersVak.nl

SPONSOREN:

I N F O R M A T I E B R O N V O O R D E A L E T

Nationale SchildersVakprijs 2019 is een initiatief van SchildersVakkrant, Eisma’s Schildersblad en SchildersVak.nl

SPONSOREN:

I N F O R M A T I E B R O N V O O R D E A L E T

Nationale SchildersVakprijs 2019 is en initiatief van SchildersVakkrant, Eisma’s Schildersblad en SchildersVak.nl

SPONSOREN:

Nationale SchildersVakprijs 2018 is een initiatief van SchildersVakkrant, Eisma’s Schildersblad en SchildersVak.nl

SPONSOREN:

Categoriewinnaars

Winnaar Klanttevredenheidspluim

NameNs alle spoNsoreN
WINNaars VaN HarTe GeFelICITeerD!

GEFELICITEERD!

Winnaar Juryprijs:
Polman Restauratie en kleuronderzoek

Tuinzaal Akerendam, Beverwijk

Winnaar Publieksprijs:
Van der Kruis Vakschilders
Wijnhuis Beaugrim, Weert

Winnaar categorie Onderhoudsschilderwerk
Van der Kruis Vakschilders
Wijnhuis Beaugrim, Weert

Winnaar Klanttevredenheidspluim 2018
BVK Paintworks
De Haven van Renesse, Renesse

Winnaar categorie Decoratie- &
restauratieschilderwerk

Roland Mutsaars Decorations
Privékantoor, Schijndel

Winnaar categorie Nieuwbouw- &
renovatieschilderwerk

Schildersbedrijf Bloemendaal & Kerkhoven
Nieuwbouwwoning, De Meern

SPONSOREN:

Nationale SchildersVakprijs 2020 is een initiatief van SchildersVakkrant, Eisma’s Schildersblad en SchildersVak.nl

D
e glazen bol waarin
we met z’n allen kij-
ken is nog steeds
enigszins troebel. Wat
wij wél weten, is dat

we – samen met onze sponsoren –
kwaliteitsschilderwerk ook dit jaar
weer belonen en wel op 30 novem-
ber. Dan zullen de winnaars van de
Nationale SchildersVakprijs bekend
worden gemaakt tijdens een hy-
bride event: net als vorig jaar thuis
te volgen via een livestream, maar
ook ouderwets op locatie. Waar, dat
vertellen we later. Wilt u die avond
live meemaken? Dan moet u in ie-
der geval een project inzenden. Dat
kan vanaf begin juni via de website
www.schildersvakprijs.nl.

Heeft u een nieuwbouw- of re-
novatieproject onder handen dat er
mag zijn? Een supermooie onder-

Wie volgt Dofine uit Winschoten op en wint dit jaar de Nationale SchildersVakprijs?

De winnaars van vorig jaar. V.l.n.r: Renzo van Foeken (Onderhoudsschilderwerk), Hans Luiken
(Overallprijs), Menno Boelens (Nieuwbouw en renovatie), Ruben van der Kruis (Publieksprijs) en
Petra Baartman (Decoratie en restauratie) FOTO’S: SABINE VISSER

Vanwege de coronacrisis vond vorig jaar de uitreiking in een tv-studio plaats

TEKST: REDACTIE

houdsklus in het vizier? Een boven-
gemiddeld decoratie- of restaura-
tieproject afgerond? Doe dan mee
met de Nationale SchildersVakprijs
2021. Voorwaarde: het werk moet
zijn uitgevoerd tussen 1 september
2020 en 1 september 2021. In drie
categorieën zijn prijzen te winnen:
Onderhoudsschilderwerk; Nieuw-
bouw- en Renovatieschilderwerk;
Decoratie- en Restauratieschilder-
werk. Vervolgens is er de Overall-
prijs voor het mooiste schilderpro-
ject van het jaar, de Publieksprijs en
de Klanttevredenheidspluim (aan
de hand van beoordelingen van op-
drachtgevers).

Deelname begint met vaktrots.
Laat met een project zien wat uw
bedrijf in huis heeft. Dat kan een
klein woonhuis zijn of een groot
appartementencomplex, een pro-

ject met beperkt budget of een
werk waar het allemaal wat mocht
kosten; dat maakt niet uit. De prijs
beloont namelijk kunde en vakman-
schap. Heeft u een project op het
oog? Zorg er dan voor dat u straks
over goede foto’s beschikt. Het liefst
opnamen van vóór en na de meta-

morfose. Deze afbeeldingen zijn
een belangrijke leidraad voor de
vakjury. En denk vast na over uw
motivatie voor inzending. Waarom
zou uw project de Nationale Schil-
dersVakprijs moeten winnen? Met
deze voorbereidingen bent u hele-
maal klaar om in te zenden.

Deelname aan de Nationale Schil-
dersVakprijs is gratis. De sluitingsda-
tum voor inzendingen is 1 september.
Meer informatie is begin juni te vin-
den op www.schildersvakprijs.nl.

09_nsvp.indd 9 07-05-21 10:23

SPONSOREN:

INSCHRIJVING NATIONALE
SCHILD RSVAKP IJS VAN START!

EEN MOOI
SCHILDERSPROJECT
UITGEVOERD?

SPONSOREN:

Laat dit zien, meld je
project nu aan op:
www.schildersvakprijs.nl

Nationale SchildersVakprijs 2020 is en initiati n SchildersVakkrant, Eisma’s Schildersblad en SchildersVak.nl

NADERT,

DEADLINE
STEM!

DE GENOMINEERDEN ZIJN
BEKEND EN U BEPAALT
DE WINNAAR VAN DE

PUBLIEKSPRIJS!

BEKIJK DE PROJECTE P: WWW.SCHILDERSVAKPRIJS.NL EN STEM!
STEMMEN KAN TOT 29 NOVEMBER 2021
KIJK LIVE DE UITZENDING MEE WIE ER WINT OP DINSDAG 30 NOVEMBER OM 19.00 UUR OP WWW.SCHILDERSVAKPRIJS.NL

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.