Aannemer 7 – 2021 – pag. 44

Maximale overspanning metselwerk
Bij traditionele spouwmuurconstructies wordt de windbe-
lasting op het gevelmetselwerk door middel van spouwan-
kers overgedragen naar de achterconstructie. Dit hele prin-
cipe is wel mede gebaseerd op maximale afstanden van de
spouwankers, zodat een gelijkmatige belastingafdracht gaat
plaatsvinden en het gevelmetselwerk gelijkmatig belast
wordt. Zoals in de CUR-aanbeveling 71 is opgenomen, mag
de grootste afstand tussen de ankers zowel in horizontale
als in verticale richting niet meer bedragen dan 0,625 meter.
De horizontale randafstand van de verankering mag niet
groter zijn dan 0,2 meter.
Als een staalconstructie achter het gevelmetselwerk ook
aan deze afstanden voldoet, dan is er een mogelijkheid om
de gevel op een traditionele wijze uit te werken en te veran-
keren. Als de afstand groter is, dan dient getoetst te worden
of het metselwerk buitenblad de overspanning kan over-
bruggen. Deze overspanningslengte is afhankelijk van de
buigtreksterkte van het gevelmetselwerk en de op te nemen
belastingen. De buigtreksterkte dient correct meegenomen

te worden, waarbij deze voor verticaal metselwerk anders is
dan voor horizontaal metselwerk. Die belasting zal voor
ieder project anders zijn en daarnaast moet soms ook met
andere belastingen rekening gehouden worden, zoals door-
valbeveiliging, aanrijdbelasting of grondbelasting.

Metselwerkwapening als optie
Wanneer blijkt dat het gevelmetselwerk niet voldoende
sterk is om de overspanningen te kunnen maken, kan er
gekeken worden naar het aanbrengen van metselwerkwape-
ning. De hoeveelheid en het type aan te brengen construc-
tieve metselwerkwapening dient berekend en correct uitge-
voerd te worden overeenkomstig deze berekeningen. Dit
soort oplossingen kunnen alleen gerealiseerd worden met
metselwerkwapening die hiervoor geschikt is en voldoet aan
de eisen in de Eurocodes voor metselwerk (NEN-EN 1996) en
metselwerkwapening (NEN-EN 845-3).

Dilateren met een stalen achterconstructie
Metselwerk dient gedilateerd te worden. Bij het maken van
een dilatatieadvies voor gevelmetselwerk dat voor een
staalconstructie wordt aangebracht, moet er rekening mee
worden gehouden dat het metselwerk zijn stabiliteit ont-
leent aan de staalconstructie. Hierbij gaat het niet alleen
om de doorbuigingseisen, zowel horizontaal als verticaal,
maar zeker ook om de verankeringsmogelijkheden en dat
alles weer in relatie tot de posities van de dilataties.

Spouwankers voor borstweringssteunen.

Lassen van spouwankers op een
staalconstructie dient exact op
lagenmaat te gebeuren

44 Aannemer nr. 7 – November 2021

TECHNIEK

42-43-44-45-46_vekemans.indd 44 22-10-21 12:10

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.