Aannemer 7 – 2021 – pag. 5

“De hele indeling uit de negentiende eeuw is verloren
gegaan. De schouw is kapot, de bedsteden zijn vernield, de
gevels zijn wit geschilderd, maar oorspronkelijke was de
voorgevel in bruine baksteen en waren de overige gevels in
gele baksteen uitgevoerd. In de vorige eeuw hechtte men
geen waarde aan de monumentale status die de tuinmans-
woning had. Wat ze konden vernielen, is ook vernield”, ver-
zucht Rudolf J. Wielinga, die in Huize Voormeer woont en als
architect de restauratie namens de Van Heloma Stichting
begeleidt.
“We kunnen hier volop aan de slag”, vertelt timmerman
Tiede Brouwer. Hij is vrijwel dagelijks in het pand te vinden.
De tuinmanswoning wordt zoveel mogelijk in oude staat
hersteld. Het rijksmonument wordt gewaardeerd vanwege
de “eenvoudige toegangsdeur met bovenlicht met sierlijke
roede-indeling, aan de westzijde gefl ankeerd door een ven-
ster en aan de oostzijde door twee vensters met empire-
ramen met dito invulling van het bovenlicht.”
Aannemer Homme Siebenga Bouw moet rekening houden
met ‘de gaafheid van het exterieur en redelijke gaafheid van
het interieur. De tuinmanswoning geldt als karakteristiek en
functioneel onderdeel van de buitenplaats Voormeer uit
1755’, zoals in de redengevende omschrijving van de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed staat.

Gevels
De witgeschilderde buitengevels krijgen hun vroegere uit-
straling weer terug. De gevels worden met een verfverwijde-
raar, Peal Away, ingesmeerd en daaroverheen wordt een
deken gelegd. De verf trekt in de deken, die na een paar
weken wordt weggehaald. Een proef wees uit dat de bak-
steen niet aanvaardbaar schoon is te krijgen en dus weer
geschilderd zal moeten worden.
Binnen was het relatief gemakkelijk om de muren kaal te
krijgen. Ze waren bedekt met board en daaroverheen
behang. Een sloper heeft het grootste deel van het interieur
gestript. De schouw rustte op gebogen steunpilaren en
komt weer terug. De vuurplaat en het rookkanaal zijn nog
aanwezig.

Onverwachte zaken
“We komen zoveel onverwachte zaken tegen. Daar moeten
we steeds weer een nieuwe oplossing voor zien te vinden.
We reconstrueren de oude situatie zoveel mogelijk en
anders verzinnen we er wel wat bij”, aldus Wielinga, die
dankzij zijn bovengemiddelde interesse voor oude gebouwen
goed voor ogen heeft wat hij met de tuinmanswoning wil.

‘We hebben constant overleg en
inspireren elkaar’

5nr. 7 – November 2021 Aannemer

04-05-06-07_tuinman.indd 5 22-10-21 11:48

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.