Aannemer 7 – 2021 – pag. 54

Voorgehangen geventileerde gevels?
“Daarmee bedoelen we de gevelafwerkingen aan de buiten-
zijde van de gevelconstructie. Ook wel façades genaamd. De
façade vormt de esthetische schil. In technische zin is zijn
rol meestal beperkt tot het bijdragen aan de waterdichtheid
van de gevelconstructie, het afschermen van de directe
weersinvloeden op materialen toegepast in spouw en bin-
nenblad, en het buitenhouden van ongedierte etc. De ach-
terliggende constructie doet de rest.”

Hoe zit het met de opbouw?
“Die is in principe eenvoudig. Van binnen naar buiten: 1) al
dan niet geïsoleerd binnenblad, 2) spouw, eventueel deels
gevuld met isolatie, waarin ook het stijl- en regelwerk is
opgenomen, en 3) gevelafwerking opgebouwd uit elemen-
ten. Deze plaatvormige elementen met uiteenlopende afme-
tingen en afwerkingen (metaal, vezelcement, hout, keramiek,

Focus op façades
Voorgehangen geventileerde gevels worden
op grote schaal toegepast in Nederland. Want
naast veel speelruimte bij het ontwerpen van
de gebouwschil levert dit geveltype ook
bouwfysisch flinke voordelen op. Én risico’s.
“Om die af te dekken, is kennis van zaken
nodig”, zegt Otto Kettlitz. In opdracht van
Metaaltech verzorgt Nieman-Kettlitz Gevel-
en Dakadvies daarom de Façade-cursus.

natuursteen of kunststof) worden mechanisch en/of mid-
dels verlijming aangebracht.”

Mogelijkheden te over dus.
“Dat is het belangrijkste voordeel: het eindbeeld vanaf de bui-
tenzijde wordt niet of minimaal beïnvloed en beperkt door de
opbouw, maatvoering en materiaalkeuzes van het binnenblad.
Verder kan een samengestelde waterdichting worden gereali-
seerd, die meer zekerheid biedt dan een enkelvoudige dich-
ting. Eventuele inwendige condensatie wordt via de spouw
‘weggeventileerd’. En je kunt elementen uitwisselen als delen
aan vervanging toe zijn of een andere uitstraling is gewenst.”

Er zijn vast aandachtspunten.
“De interactie tussen de façade en de achterliggende con-
structie is er één van. Kunnen er tussen beide krachten en
vervormingen worden overgedragen die leiden tot schade
aan de gevelafwerking en/of het binnenblad? En hoe wer-
ken ze bouwfysisch samen? Kun je bijvoorbeeld een damp-
open binnenblad combineren met een dampdichte gevelaf-
werking? Dergelijke vragen komen tijdens de negen lessen
durende cursus aan bod. We behandelen alle relevante
aspecten van dit type gevel, zoals materiaalkwaliteiten en
-typen, maatvoering, vochthuishouding en duurzaamheid.”

Belangrijk om te volgen, want …
“Voorgehangen geventileerde gevels worden vaak toegepast
bij hoogwaardige gebouwen op zichtlocaties, waarbij zowel
de esthetische als technische eisen op een hoog niveau lig-
gen. De mogelijkheden van dit geveltype zijn bijna oneindig
en worden bij het ontwerp van een gebouw dikwijls tot het
uiterste benut. Bovendien bieden leveranciers almaar nieu-
we mogelijkheden en producten aan. Bij dit alles is kennis
van zaken nodig. Je moet weten op welke momenten risico’s
kunnen gaan ontstaan om te voorkomen dat aandachtspun-
ten problemen worden.”

Façade-cursus
Jaarlijks terugkerend
Start 10 november 2021
Utrecht

www.gevelsendaken.nl

Tekst Viola Huurnink

‘Kun je een dampopen
binnenblad combineren met een
dampdichte gevelafwerking?’

54 Aannemer nr. 7 – November 2021

AgEndA

54-55_bijspijkeren.indd 54 22-10-21 12:12

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.