Aannemer 7 – 2021 – pag. 56

DE GENOMINEERDEN
ZIJN BEKEND EN U
BEPAALT DE WINNAAR
VAN DE PUBLIEKSPRIJS!

BEKIJK DE PROJECTEN EN BRENG UW STEM UIT OP:

WWW.HOUTWERELD.NL/NATIONALE-HOUTBOUWPRIJS

STEMMEN KAN TOT 22 NOVEMBER 2021

KE NISDAG OVE ONTWERPEN EN
BOUWEN MET HOUT

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN:
HOUTWERELD.NL (H UTDAG)

Mede mogelijk
gemaakt door:

24
NOVEMBER

2021

THEMA: HOUTBOUW VOOR DE TOEKOMST
We zijn in de ban van houtbouw. Dat is om veel redenen een goede ontwikkeling. Het is wel zaak dat
in een markt vol nieuwe toetreders het kennisniveau op peil blijft. We hebben niet zomaar houten
gebouwen nodig, maar goed gebouwde houten gebouwen. Niet zomaar biobased-ambities, maar
goede, uitvoerbare biobased plannen. Op De Houtdag zal een keur aan binnenlandse en buitenlandse
deskundigen ingaan op het deugdelijk en degelijk ontwerpen, construeren en bouwen van gebouwen
met hout.

PROGRAMMA:
• Nationale en internationale sprekers
• Lezingen en korte pitches, alles plenair.
• Presentaties van innovaties en onderzoek.
• Tussen de lezingen door video’s te zien van de genomineerde projecten voor de
Nationale Houtbouwprijs, tevens uitreiking

De voertaal is Nederlands, de buitenlandse sprekers zullen Engels spreken. Naast het inhoudelijke deel
is er volop ruimte en tijd om te netweken en kennis te maken met de sponsorbedrijven. De dag wordt
afgesloten met een borrel.

Locatie: Musis Arnhem

De Houtdag wordt
georganiseerd door:

MELD JE NU AAN!

KENNISDAG OVER ONTWERPEN EN
BOUWEN MET HOUT

MEER INFORMATIE N A NMELDEN:
HOUTW RELD.NL (HOUTDAG)

Mede mogelijk
gemaakt door:

24
NOVEMBER

2021

THEMA: HOUTBOUW VOOR DE TOEKOMST
We zijn n de ban van houtbouw. Dat is om veel r denen en goede ontwikkeling. Het is wel zaak dat
in een markt vol nieuwe toetr ders het kennis iveau op peil blijft. We h bben niet zomaar houten
gebouwen nodig, maar goed gebouwde houten gebouwen. Niet zomaar bio ased-ambities, maar
goede, uitvoerba e bio ased plannen. Op De Houtdag zal een keur aan binnenla dse en buitenla dse
deskundigen ingaan op het deugdelijk en degelijk ontwerp n, construe en bouwen van gebouwen
met hout.

PROGRAMMA:
• Nationale en internationale sprekers
• Lezingen korte pitches, alles plenair.
• Presentaties van innovaties n o derzoek.
• Tussen de lezingen door video’s te zi n van de g nomineerd project n voor de
Nationale Houtbouwprijs, tevens uitre king

De voertaal is Nederlands, de buitenla dse prekers zullen E gels spreken. Naast het inhoudelijke d el
is er volop ruimte en tijd om te n tweken kennis te maken met de sponsorbedrijven. De dag wordt
afgesloten met een borrel.

Locatie: Musis Arnhem

De Houtdag wordt
geor aniseerd door:

MELD JE NU A N!

STEM!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.