Aannemer 7 – 2021 – pag. 57

57nr. 7 – November 2021 Aannemer

COLUMN

D e wensen, eisen en verwachtingen die ondernemers met betrekking tot hun
accountant hebben, komen niet altijd
overeen met de werkelijkheid. Als mij
wordt gevraagd wat een accountant op
jaarbasis mag kosten, dan weet ik al dat
het foute boel is. Want eigenlijk bedoelt
de ondernemer: Ik betaal een behoorlijk
bedrag, maar krijg er haast niets voor
terug.

In de praktijk zijn er twee typen accoun-
tants te onderscheiden:

1. De telraamaccountant
Dit zijn accountants die goed kunnen tel-
len, maar met betrekking tot het begelei-
den en adviseren geen idee hebben wat
ze voor een bedrijf kunnen betekenen.
Zij stoppen het pand of de stamrechtver-
plichting – de pensioenopbouw van de
ondernemer – in de Werk BV. Zij betogen
dat je de opslag hoger moet maken,
omdat je anders geen winst maakt. En bij
een vraag geven ze niet thuis, omdat ze
zich er niet aan willen branden in ver-
band met hun accountantregels.

Een eenmanszaak is volgens mij tegen-
woordig niet meer de juiste fiscale con-
structie vanwege het risico dat je daarbij
loopt. Maar er zijn accountants die aan-
geven dat je minder belasting betaalt bij
een eenmanszaak dan in een BV-con-
structie. Dit mag dan wel waar zijn; ze

vergeten de grote gevolgen van de hoof-
delijke aansprakelijkheid als er toch wat
gebeurt.

2. De echte accountant
Deze accountants vinden het telwerk, en
dus het maken van een jaarrapport,
eigenlijk maar bijzaak. Soms vinden ze
het zelfs niet leuk meer. Ze geven duide-
lijk hun mening over het bedrijf.

Waar valt jouw accountant onder? Mis-
schien is hij een mix van beide types.
Bedenk dat ook een groot accountants-
kantoor telraampersonen in dienst heeft.
Daarnaast krijg je elk jaar een gepeperde
rekening. Is type 1 van toepassing? Stop
dan met dit kantoor en zoek een andere
accountant. Het argument dat hij al jaren
een ‘vertrouwensman’ is, is onzin. Als
puntje bij paaltje komt, heb je er niets
aan.

Richard olde Hartman
directeur Olde Hartman Advies,
overnamespecialist in de bouwnijverheid

Welk type
accountant
heb jij?

‘De telraam –
accoun tant heeft
van begeleiden en
adviseren geen kaas
gegeten’

57_columnrichard.indd 57 22-10-21 12:13

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.