Aannemer 7 – 2021 – pag. 6

Een opmerkelijke verbouwing in de woonkamer was de ver-
lenging van een van de twee bedsteden. Die was noodzake-
lijk omdat de tuinder, die er als laatste werknemer woonde,
vrij lang was. Om ruimte vrij te maken sneuvelde de pronk-
kast tussen beide bedsteden. De deuren van de ene bedste-
de waren weggegooid, maar worden opnieuw gemaakt.
Een mooie vondst was het vloertje met gesmoorde plavui-
zen, vertelt uitvoerder Jan de Vries, die voortdurend met
Wielinga overlegt over de voortgang van de restauratie. “Het
is prachtig dat je die plavuizen uit 1852 terugvindt”, vertelt
Wielinga, die al zevenenveertig jaar in Huize Voormeer

Onder een houten vloer kwamen de in 1852 gelegde gesmoorde
plavuizen tevoorschijn.

De tuinmanswoning
van Huize Voormeer

in Heerenveen wordt
grotendeels

gerestaureerd.

Timmerman Tiede
Brouwer haalt een

raam uit de
voorgevel van de

tuinmanswoning. Het
bovenlicht was van
multiplex gemaakt.

Keuze: niet isoleren
De stichting kiest ervoor om de tuinmanswoning niet
te isoleren. “We knappen het gebouw alleen op”, ver-
telt Wielinga. Het huisje zal geen woonfunctie krijgen.
Vandaar dat de keus bijvoorbeeld niet op monumen-
tenglas valt, maar op getrokken glas uit de sloop. “Dat
is niet het vlakke glas. Je ziet er oneffenheden in en
dat past goed bij het karakter van de woning”, vertelt
Wielinga, die zegt aan timmerman Tiede Brouwer een
goeie te hebben. “We hebben constant overleg en
inspireren elkaar.”

6 Aannemer nr. 7 – November 2021

PROJECT

04-05-06-07_tuinman.indd 6 22-10-21 11:48

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.