Aannemer 7 – 2021 – pag. 9

Om te voorkomen dat de bouw- of projectlocatie nog jaren in
de top-3 staat van de meest onveilige werkplekken, is Bouw-
spraak in het leven geroepen. Bouwspraak bestaat uit 27 sim-
pele hand- en armgebaren die werknemers kunnen gebruiken
om te communiceren. Het Bouwspraak Bijspijkerspel moet
ervoor zorgen dat bouwplaatsmedewerkers de gebaren goed
leren kennen en onthouden.

Veel ongevallen zijn te voorkomen door betere communicatie. Een
vrachtwagenchauffeur die achteruit rijdt terwijl iemand achter de
vrachtwagen aan het werk is of een steiger die fout gemonteerd is.
Omgevingslawaai, verschillende nationaliteiten en veel werkzaamhe-
den tegelijkertijd zorgen ervoor dat een ongeluk in een klein hoekje
zit. Als laatste redmiddel is Bouwspraak te gebruiken om iemand te
waarschuwen. Met simpele en herkenbare hand- en armgebaren kan
iedereen op de bouw- of projectlocatie met elkaar communiceren.
Het Bouwspraak Bijspijkerspel is een spel waarbij de speler in een
zo snel mogelijke tijd, zo veel mogelijk antwoorden goed moet

beantwoorden. De snelste met de meeste vragen goed, wint. De spe-
ler ziet een bord of een animatie waarin een gebaar wordt voorge-
daan, waarna de speler kan kiezen uit drie antwoorden. Het spel is
een jaar lang te spelen en levert meerdere winnaars op. Het spel is
te spelen op www.bouwspraak.nl/nl/bijspijkerspel.

Bijspijkerspel leert vakmensen Bouwspraak

Nieuwe VMRG Kwaliteitseisen met focus op Wkb

VMRG heeft haar Kwaliteitseisen en Adviezen aangepast aan herziene normen,
veranderende regelgeving en de laatste stand der techniek. In de nieuwe 2022
versie speelt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) de hoofdrol. Ook
zijn er aanpassingen op het gebied van oppervlaktebehandeling, sandwichpane-
len en zijn er twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd.

De VMRG Kwaliteitseisen zijn de eisen die worden gesteld aan het VMRG Keur-
merk. Dat wordt door architecten voorgeschreven in bestekken om zeker te zijn
van kwaliteitsgevels. Gevels en gevelelementen die worden geleverd door
bedrijven met dit keurmerk voldoen gegarandeerd aan de eisen. Deze bedrij-
ven worden hierop ook gekeurd door een onafhankelijke organisatie.
In het hoofdstuk over Oppervlaktebehandeling (5) is een aantal wijzigingen
doorgevoerd rondom de invloed van het klimaat op de duurzaamheid en is de
opbouw van coatings duidelijker toegelicht. Bij Sandwichpaneelconstructies
(hoofdstuk 9) zijn voorwaarden voor het tapen van sandwichconstructies opge-
nomen. Komt bij dat dit hoofdstuk is aangepast aan de huidige praktijk. Hoofd-
stuk 14 sluit dan weer beter aan bij de Wkb, die naar verwachting per 1 juli 2022
van kracht wordt. In 2020 zijn de VMRG Voorwaarden aangepast. Die vind je
terug in de VMRG-Garantie-en-Aansprakelijkheidsregeling (hoofdstuk 18). Ook
het hoofdstuk over Interne Kwaliteitsbewaking is zo opgesteld dat het optimaal
aansluit bij de Wkb. Verder is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over gebogen
(geïsoleerde) aluminium delen voor ramen, deuren en vliesgevels. Vanuit zowel
de bedrijven die profielen buigen, als vanuit de gevelbouwers was er behoefte
aan specifieke kwaliteitseisen voor deze delen.

KOMO-certificaat voor
biocomposiet gevelbekleding

Op 14 oktober tij-
dens de Prefab-
beurs in de
Brabanthallen ont-
ving Innodeen uit
Lochem, uit handen

van Oscar van Doorn (SKH) als eerste bedrijf in
Nederland een KOMO-certificaat voor circulair
biocomposiet gevelbekleding.

Dit product – DBP Siding – gemaakt van Compodeen
bestaat uit 100 procent restafval. Het aandeel houtvezel
(72 procent) is afkomstig van o.a. kapotte of oude pal-
lets, verpakkingsmateriaal en ongelakt sloophout, ook
wel A-hout genoemd. Het overige bestanddeel (28 pro-
cent) is Polypropyleen (PP), volgens Innodeen een van
de meest milieuvriendelijke kunststoffen die er bestaan.
Dit ‘post consumers waste’ kunststof komt letterlijk uit
de bekende oranje PMD afvalbak of -zak.
De gevelbekleding is leverbaar in verschillende
natuurtinten en is na bewezen dienst volledig herbruik-
baar, zo ook kent het productieproces geen afval, stelt
de leverancier. Afkort- en opstartmateriaal dient een-
voudig als grondstof voor nieuwe producten zonder
kwaliteitsverlies.

9nr. 7 – November 2021 Aannemer

08-09-10_update.indd 9 22-10-21 11:49

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.