Aannemer 8 – 2020 – pag. 13

nieuwe bestelauto koopt, moet kiezen voor een emissievrij
exemplaar als men toegang wil tot een emissievrij gebied in
een stad.
Gelukkig is er een overgangsregeling, waardoor niet ieder-
een vanaf 2025 meteen een nieuwe auto hoeft te kopen en
emissievrij hoeft te gaan rijden. Zo kunnen ondernemers
zich voorbereiden op de investering in zero-emissie materi-
eel en die mogelijk laten samenvallen met de normale ver-
vanging van het wagenpark. Dat geldt niet voor bestelauto’s
van Euroklasse 4. Die zijn niet uitgevoerd met een roetfilter
en hebben geen toegang tot de zero-emissiezone na 1 janu-
ari 2025. Uitzonderingen zijn er wel. Zo hebben bestelauto’s
met minimaal Euroklasse 5 tot en met 31 december 2026
onbeperkt toegang tot de zero-emissiezones voor stads-
logistiek. Bestelauto’s met minimaal Euroklasse 6 hebben
tot en met 31 december 2027 onbeperkt toegang tot de zero-
emissiezones voor stadslogistiek.

subsidiepot komt eraan
Het klimaatakkoord hijgt de Nederlandse overheid in de nek
en daarom komt er in 2021 een subsidiepot voor elektrische
bestelauto’s. In de wandelgangen rond beleidsmakers klinkt
dat die subsidie weleens tien procent van de aanschafwaar-
de van een bestelauto kan bedragen. Samen met de MIA/

Vamil-regeling moet je als ondernemer dan een elektrische
bestelauto kunnen kopen voor hetzelfde geld als een die-
selbesteller.
Ook op het gebied van bedrijfsauto-inrichtingen is er
nieuws. De komst van de zwaardere elektrische bestelauto
zorgt ervoor dat een ondernemer niet meer alles klakkeloos
achter in de bus kan gooien. Een slimme inrichting is van
belang, niet te veel meenemen nog veel belangrijker. De
accu van de elektrische bestelauto biedt mogelijkheden om
er gereedschap mee op te laden. Nissan liet dat al eens zien
met het Energy Roam powerpack. Brover Bedrijfswagen-
inrichting heeft in samenwerking met Zeliox een oplossing
met zonnepanelen ontworpen om het gereedschap op
spanning te houden.
Binnensteden weren het liefst zoveel mogelijk (bestel)auto’s
uit het centrum. Daar zul je maar net moeten werken. Er zijn
inmiddels diverse oplossingen om toch in de stad te kun-
nen rijden en werken. Sortimo, van de inrichtingen, heeft
zelfs een cargobike ontworpen. Mobian en Dockr hebben in
Amsterdam een nieuw concept ontwikkeld: park & ride.
Monteurs, installateurs, onderhouds -en klusbedrijven
reserveren eenvoudig een parkeerplaats aan de rand van de
stad, inclusief een elektrische cargobike. De werklieden par-
keren hun bestelauto dan aan de rand van de stad, laden
hun gereedschappen en kleine materialen over in de E-Car-
go Bike om vervolgens snel, duurzaam en efficiënt hun klan-
ten in de binnenstad te bezoeken op de fiets. De fiets kan
gratis voor de deur parkeren.

Subsidie werkt prijsverschil
met diesel weg

Goed om even uit te
zoeken: heb ik wel
een laadpaal bij mijn
bedrijf nodig?

Met de auto de stad in?
Het hoeft niet, toont dit

hubconcept van Dockr.

13nr. 8 – December 2020 Aannemer

10-11-12-13_bestelauto.indd 13 04-12-20 14:18

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.