Aannemer 8 – 2020 – pag. 23

ten opzichte van voorheen dat daar al geen lekken meer zit-
ten. De lekken die er nu zijn, zitten hoofdzakelijk in de rub-
bers en de aansluitingen in de kozijnen.”
Lekken in de categorie ‘het zit er wel, maar het werkt niet’,
aldus Koppen. “Los die op en de resultante is een goede
qv;10. De sturing is niet de qv;10. De sturing is: onbedoelde
luchtlekken vermijden, vanuit goed en deugdelijk bouwen.”

Angstcultuur
Kennis vooraf, controles tijdens de uitvoering en tussentijd-
se luchtdichtheidsmetingen zorgen voor inzicht op dit vlak
bij de vakman, zegt Willem Koppen. “Luchtdichting is nog
steeds omgeven met angst. De vakman op de bouw weet er
weinig van en voor je het weet gaan fabrikanten vertellen
wat je allemaal moet toepassen om een goede luchtdichting
te krijgen.”
Laat zien waar de lekken zitten en de vakman lost ze op. Bij
voorbaat alles afplakken en dichtmaken met vloeibare pro-
ducten om maar aan een bepaalde qv;10 te voldoen, is vaak
verspilling van kosten en arbeid. “Alsof je zegt: gebruik voor
de zekerheid zes condooms. Als meetbureau zien we dat dat
in veel gevallen niet waar is. Wij zien in de metingen géén
verschil in de waarde tussen woningen die alleen gepurd
zijn, woningen die afgeplakt zijn, of woningen die met liquid
rubber zijn dichtgemaakt. Geen verschil! Als de vakman
maar bekwaam is, als hij maar weet wat hij doet en functio-
neel bouwt. Dat is ook hier gebeurd. Je kunt met geëigende
middelen een perfecte luchtdichting realiseren, zonder al
die toevoegingen en meerkosten.”
Van der Goot: “Het enige dat hier is afgeplakt zijn de kopse
kanten van de kanaalplaten.” Koppen: “Weet je hoe dat
fenomeen is ontstaan? Het is nu algemeen bekend, maar wij
zijn dat achttien jaar geleden gaan doen na metingen.
Omdat daaruit bleek dat daar de grootste lekken zaten. Nu
vindt iedereen het normaal. Kortom: door te meten – door
de feiten te halen – hebben we dat geadopteerd als iets
vanzelfsprekends. Dat geldt ook voor de luchtdichting op al
die andere onderdelen.”

Elke woning meten
Het pleidooi is: meet elke woning. “De feiten zijn de metin-
gen. Haal die feiten naar voren. Dan krijgen we als bouwers
een ander beeld over luchtdichting. Als iedereen alle
woningen meet vanaf 2021, weten we precies wat we moeten
doen. Probleem opgelost. Dan is het nieuwtje eraf en bouwt
iedereen onder de qv;10 van 0,25”, zegt Koppen.
“Je moet al 0,4 halen voor het goed laten functioneren van
de laagtemperatuurverwarming, anders heb je te hoge ver-
liezen. Dus je moet íéts gaan doen, maar doe het dan met-
een goed. Maak de kennis zichtbaar voor de vakman. Als
een vakman weet wat hij moet doen, doet-ie het goed.”

Meetinstrumenten voor de vakman
Metingen zijn niet alleen voorbehouden aan de expert.
Met de vereenvoudigde instrumenten die ontwikkeld
zijn in het door TNO geleide TKI Securevent is het
mogelijk voor de vakman om laagdrempelig snel te
beoordelen of de prestaties op het gebied van geluid,
luchtdichtheid en ventilatiestromen gehaald kunnen
worden. Dit kan worden gecombineerd met een steek-
proef en metingen volgens de geldende normen. “Dat
is essentieel voor de borging van de kwaliteit waarbij
er steeds meer verantwoordelijkheid ligt bij de aanne-
mer”, geeft TNO ventilatie-deskundige Wouter Bors-
boom aan.
De meetinstrumenten – op de markt gebracht door
ACIN Instrumenten – zijn onder meer getest bij de
NeroZero-demonstratiewoning die in 2018 is geopend
en worden ook ingezet bij de woningen in Heerhugo-
waard. “De volumestroommeter, VentiFlow MK-2, is nu
op de markt en daar is veel interesse voor, en van de
luchtdoorlaatbaarheidsmeter ATT is de productie
gestart”, zegt directeur ACIN Niek-Jan Bink. Samen met
ISSO worden hiervoor de noodzakelijke trainingen ont-
wikkeld in het Europese Newcom-project en wordt
aansluiting geborgd met de erkenningsregeling van
installateurs.

Niek-Jan Bink met de VentiFlow MK-2 en de ATT – laagdrempelige
instrumenten om prestaties van woningen te meten.

23nr. 8 – December 2020 Aannemer

20-21-22-23_projectnerozero.indd 23 07-12-20 10:08

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.