Aannemer 8 – 2020 – pag. 25

hoogte erg slordig afgewerkt, de tegelvloer is ongelijk, de
elektrische installatie heeft kuren en met de afwerking van
de kunststof pui is wel heel nonchalant omgesprongen. De
zzp’er is verbaasd: alles was toch goed bij de oplevering?
Voor herstel heeft hij voorlopig geen tijd. Ofwel, zoek het
zelf maar uit. Ten einde raad schakelen de opdrachtgevers
hun rechtsbijstandsverzekering in en komt Bureau voor
Bouwpathologie BB in beeld.

Onderzoek
Zoals gebruikelijk begint het onderzoek van de bouwpatho-
loog met een gesprek. Eentje waar alleen de woningeigena-
ren bij aanwezig zijn. Want ook nu heeft de zzp’er geen tijd.
Duidelijk wordt dat hij zijn klanten steeds enthousiast heeft
benaderd over de beautysalon, maar dat dit slechts schone
schijn was om zo de opdracht te krijgen.
Het stucwerk op de wanden wordt als eerste beoordeeld.
Door een lange waterpas te gebruiken, stuit de bouwpatho-
loog op halve hoogte op een knik in de muren. Een pro-
bleem aangezien er hoge wandmeubels moeten worden
geplaatst. Ook de afwerking van het stucwerk op vloerhoog-
te is niet naar behoren.
De waterpas verhuist naar de tegelvloer, die egaal blijkt. Dat
geldt echter niet voor de schuin liggende tegels langs de
muren. Verspreid over de vloer liggen beschadigde tegels.
Afgaande op het voegwerk waren die al voor het voegen
gehavend. De tegels liggen wel goed vast op/in de zandce-
ment dekvloer.
Tot slot is de kunststof pui aan de beurt. De entree en dus
het eerste gezicht van de schoonheidsstudio. Op zich valt er
op de pui weinig aan te merken, anders dan dat de kitaan-
sluitingen op het metselwerk wel heel erg slordig zijn uitge-
voerd.

Geen beauty
Door het ontbreken van een offerte en/of werkomschrijving
kan het geleverde niet worden getoetst aan de gemaakte
afspraken. Duidelijk is wel dat de salon zeker geen beauty
is. De zzp’er heeft geen goed en deugdelijk werk geleverd.

Herstel
Het stucwerk moet opnieuw worden uitgevoerd en de klod-
ders kit op de gevelstenen bij de kunststof pui moeten zo
goed als mogelijk worden weggekrabd. Het tegelwerk van de
vloer herstellen, is een klus van een andere aard. Het zou
betekenen dat alle tegels langs de muren eruit moeten. Las-

De oplevering bestaat uit niet
meer dan het schudden van
handen

tig vanwege de aanwezigheid van de vloerverwarming en de
kans op beschadiging van andere tegels. Daarom adviseert
de bouwpatholoog de vloer te overlagen met een nieuwe
vloertegel.
Tijd zit het herstel echter in de weg. De opening van de
salon is al gepland en een flink aantal mensen heeft inmid-
dels een schoonheidsbehandeling geboekt. De eerste
klanten staan over een week op de stoep. Zo snel ligt het
rapport van de bouwpatholoog niet bij de rechtsbijstands-
verzekering. Hij raadt de woningeigenaren aan bij de verze-
keringsmaatschappij advies in te winnen over wat zij nu
moeten doen en wat zeker niet.

25nr. 8 – December 2020 Aannemer

De wanden zijn op
halve hoogte geknikt.

Slordig gestuukte
muren op
vloerhoogte.

Verspreid over de
vloer liggen
beschadigde tegels.

24-25_schade.indd 25 04-12-20 14:23

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.