Aannemer 8 – 2020 – pag. 3

3nr. 8 – December 2020 Aannemer

inhoud

Zes condooms

Een niet goed functionerend rubber in een
kozijn. Sluitkommen die wat beter moeten wor-
den gesteld, zodat de deuren beter in de rubbers
trekken. Luchtlekken in de categorie ‘het zit er
wel, maar het werkt niet’, zoals ontwikkelaar Wil-
lem Koppen ze noemt. “Los die op en de resul-
tante is een goede qv;10”, zegt de pleitbezorger van
het meten en aantonen van bouwprestaties.
Luchtdichtheid is volgens hem nog omgeven met
angst. Daarom wordt door de aannemer van alles
maar bij voorbaat afgeplakt en dat is niet altijd
nodig, ziet hij. “Alsof je zegt: gebruik voor de
zekerheid zes condooms.” Meet en laat zien waar
de lekken zitten. “De feiten zijn de metingen.
Haal die feiten naar voren. Dan krijgen we als
bouwers een ander beeld over luchtdichting. Als
iedereen alle woningen meet vanaf 2021, weten
we precies wat we moeten doen. Probleem opge-
lost. Dan is het nieuwtje eraf en bouwt iedereen
onder de qv;10 van 0,25”, zegt Koppen in het artikel
op pagina 20. Met de Wet kwaliteitsborging in
aantocht lijkt me dit een ter harte te nemen plei-
dooi.
Daarover gesproken: in januari houden we op
Aannemervak.nl de Maand van de Wkb. Met
naast extra artikelen, een webinar en een weke-
lijkse podcast. Niets missen? Meld je aan voor de
nieuwsbrief via Aannemervak.nl/nieuwsbrief.

Paul Diersen
Reageren? p.diersen@eisma.nl

RuBRiEKEn
Update 6
Bouwschade 24
Producten 26
Arbitrage 42
Agenda 46

CoLuMnS
Bert Videler 9
Richard olde Hartman 49

4

16

28

44

10

20

34

Meters maken met leien

Vijftig jaar innovatie in
kunststof kozijnen

Leerlingen opleiden,
mét extra subsidie

hart voor bouwen:
dennis haring

Bestelauto wordt emissievrij

Tussentijdse meting laat
zien waar het lekt

Metselen met gehydrofobeerde
bakstenen

03_inhoud.indd 3 07-12-20 11:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.