Aannemer 8 – 2020 – pag. 4

Meters maken
met leien
Op de Westerkerk in Enkhuizen voorziet Pronk Leidekkers de noordkant van de zuidbeuk van
leien. Een ruim 600 vierkante meter tellend dakvlak, waarop straks geen oude lei meer te
vinden is, maar louter nog nieuwe Spaanse exemplaren. Circa 20.000 stuks, gelegd door
leermeester Chiel en zijn twee leerlingen Levi en Leroy.

Tekst Viola Huurnink Foto’s Pronk Leidekkers

Hoewel Chris Pronk van Pronk Leidekkers uit Warmenhuizen
– onderdeel van Pronk Bouw en zusterbedrijf van Pronk
Restauratie – wel wat is gewend, is het leiwerk op de Wes-
terkerk ook voor hem een klus van formaat. “Leidekken op
een gebouw uit de top 100 van rijksmonumenten is geen
alledaagse bezigheid. We zijn trots dat we dit voor Stichting

de Westerkerk mogen doen.” De kerk is niet helemaal onbe-
kend terrein. Van de zes dakvlakken die het gebedshuis
kent, nam de specialist er zowel in 2015 als in 2016 al één
onder handen. Op dezelfde manier.

Rechtsdekkend
“Het begint met het rooien van de oude leien tot circa een
derde van het dakvlak per keer. Om vervolgens het gesloop-
te deel weer op te bouwen in Rijndekking met Spaanse
Samaca-leien.” Leien die aan de onderzijde zijn afgerond en
in een schuin oplopende lijn op het dak worden gelegd. In
dit geval rechtsdekkend: de rijen van leien stijgen van links
naar rechts. “De richting is afhankelijk van de meest voor-
komende windrichting. Je moet vermijden dat regen onder
de leien wordt geblazen.” Elke lei wordt met drie koperen
nagels vastgezet (60.000 in totaal!). Ook het bijbehorende
lood-, koper- en zinkwerk wordt aangepakt.

Allround
Het bijzondere ambacht houdt Pronk graag in ere. Daarvoor
is jonge aanwas nodig. De leerlingen Levi en Leroy volgen
bovendien de nieuwe opleiding Restauratie Leidekker &
Loodgieter bij het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.
“We willen hen enthousiast maken én houden voor het vak.
Dat komt onze continuïteit ook ten goede. Dit project is daar
geknipt voor. Al leren ze op de Westerkerk nog maar een
fractie van wat leidekken allemaal inhoudt. Je bent zes tot
zeven jaar verder voordat je allround leidekker bent. Aan
ons de taak om ze zo op te voeden.”

Pronk verwacht voor de kerst klaar te zijn. “Dit dakvlak kan
dan ook weer zeventig tot tachtig jaar mee.”

4 Aannemer nr. 8 – December 2020

Project

04-05_projectpronk.indd 4 04-12-20 14:17

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.