Aannemer 8 – 2020 – pag. 43

Verminkt. Een ander woord heeft een opdrachtgever niet
voor de keuken in haar splinternieuwe woning met aan-
bouw. De boosdoener: een uitdrukkelijk in het zicht zijnde
stalen balk in het plafond. In plaats van een strak geheel
heeft zij nu een woning die overduidelijk is uitgebouwd.
Ja, ze heeft de koperstekening met daarop de stalen ligger
ondertekend. Maar er kan van haar als bouwtechnisch
ondeskundig particulier toch niet worden verwacht dat zij
begrijpt wat er met de vermelding ‘stalen ligger HE 280M
flens onder vloer’ wordt bedoeld? Laat staan wat de ver-
strekkende consequenties daarvan zijn.
Omdat er sprake is van verminderd woongenot en waarde-
vermindering eist de woningeigenaar een schadevergoeding
van 5.500 euro.

Kleurverschil
Keer twee, want er is nog een klacht. Tijdens de oplevering
bleken de binnendeuren en -kozijnen in een andere kleur
dan RAL 9010 te zijn geleverd. Hoewel de aannemer heeft
aangeboden alles in de juiste kleur te overschilderen, gaat
de opdrachtgever daar niet mee akkoord. “Dat ga je altijd
blijven zien”, luidt haar commentaar. Ze wil dat de deuren
en kozijnen worden gespoten, maar stuit op onbegrip bij de
aannemer.

goede bedoelingen
De vakman voelt zich miskend in zijn goede bedoelingen. In
eerste instantie bood de fabrikant aan de deuren en kozij-
nen opnieuw te schilderen. Maar omdat het kleurverschil
binnen de tolerantie viel, kwam het aanbod te vervallen.
Hoewel dus wel degelijk RAL 9010 was geleverd, heeft de
aannemer uit coulance aangeboden het schilderwerk voor
zijn rekening te nemen en als proef een zolderdeur over-
schilderd. De klant was blij met het resultaat. Alleen beviel
de compensatie van 1.000 euro voor het schilderwerk haar
niet. En werd ook de 1.000 euro voor het plafond afgeketst.
Terwijl de opdrachtgever toch echt haar handtekening
onder de uitbouw heeft gezet.

Keukenplafond
De arbiter begint met de stalen ligger in het keukenplafond.
Die staat duidelijk aangegeven op de koperstekening: met
een stippellijn én de vermelding ‘stalen ligger HE 280M flens
onder vloer’. Een tekening waarmee de opdrachtgever
akkoord is gegaan. Dat de ligger zichtbaar onder het plafond
zou komen, is zelfs voor een leek zo klaar als een klontje.
Het door de woningeigenaar gewenste strakke plafond is
nooit een optie geweest. Ook omdat deze uitvoeringswijze
niet ongebruikelijk is en in redelijke verhouding staat tot de
meerprijs van de uitbouw. Bovendien is de stalen ligger bij
deze uitvoeringswijze constructief noodzakelijk.

Deuren en kozijnen
Verder naar het kleurverschil van de binnendeuren en
-kozijnen. De klacht is zonder enig voorbehoud van de aan-
nemer op het proces-verbaal van oplevering vermeld. Door
ondertekening van dit proces-verbaal heeft de vakman zich
verbonden tot herstel van dit oplevergebrek. Nog daargela-
ten of het kleurverschil binnen de marges valt en er al dan
niet RAL 9010 is geleverd.
Het overschilderen van de deuren en de kozijnen, zoals de
aannemer heeft aangeboden en al heeft uitgevoerd bij een
deur met kozijn op zolder, is volgens de arbiter een deugde-
lijke herstelwijze. De opdrachtgever erkent dat nu. Het over-
schilderen van alle deuren en kozijnen wordt geraamd op
2.000 euro. Dat is dan ook precies de schadevergoeding die
de woningeigenaar toekomt.

Kostenpost
De arbitragezaak eindigt in een gelijkspel: zowel de opdracht-
gever als de aannemer is voor vijftig procent in het ongelijk
gesteld. Bij de afrekening komt de vakman er echter minder
rooskleurig vanaf dan zijn klant. Hij betaalt de helft van de
arbitragekosten à 6.366,12 euro, tegen 0 euro voor de woning-
eigenaar. Wie in een woningborggeschil namelijk voor minder
dan 75 procent in het ongelijk is gesteld, hoeft geen proceskos-
ten te betalen én krijgt de aanvraagkosten à 380 euro terug.

Bij de oplevering van een woning met aanbouw springt een stalen
balk in het keukenplafond meteen in het oog. Hoewel voor getekend,
is dit niet wat de opdrachtgever had verwacht. En dus krijgt de
aannemer de schuld.

43nr. 8 – December 2020 Aannemer

42-43_arbitrage.indd 43 07-12-20 09:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.