Aannemer 8 – 2020 – pag. 49

49nr. 8 – December 2020 Aannemer

K arel is eigenaar van een bedrijf in de bouwnijverheid met een omzet van
3 miljoen euro. Hij wilde eens met mij
van gedachten wisselen over de verkoop
van zijn onderneming. In een dergelijk
gesprek komt altijd de waarde van het
bedrijf aan de orde en Karel had daar-
over van tevoren zijn licht opgestoken op
internet. Ik neem je mee in onze dialoog.

“De waarde is negen keer de winst”, luid-
de zijn standpunt. Waarop mijn reactie
meestal is: “Dit klopt niet, want onder
één voorwaarde is het zelfs vijftien keer
de winst.” “Op internet staat negen keer
en jij zegt vijftien keer. Hoe kan dat? En
wat is die voorwaarde dan”, vroeg Karel
met een verbaasde blik. “Karel, dat is
simpel en alleen van toepassing als de
winst nul is”, was mijn antwoord. “Want
negen keer nul is hetzelfde als vijftien
keer nul.”
Online wordt van alles geschreven, maar
de werkelijkheid is vaak anders. Boven-
dien is het ene bedrijf het andere niet.
Negen keer de winst, maar is dat inclu-
sief of exclusief het eigen vermogen?
Ik heb Karel uit de droom gehaald en
gezegd dat negen keer de winst niet
bestaat.

Een bedrijf met een omzet van 3 miljoen
euro dat alleen maar werkt voor profes-
sionele opdrachtgevers is veel meer
waard dan een bedrijf met dezelfde
omzet en dezelfde winst dat alleen parti-
culieren als klant heeft.

Nog een voorbeeld: in het ene bedrijf is
de gemiddelde leeftijd van het personeel
rond de 55 jaar en in het andere bedrijf
ongeveer 40 jaar. Ik hoef je niet uit te
leggen dat ook dit van invloed is op de
waarde.
En een laatste: is de directie na de ver-
koop niet meer betrokken (zeilen in
Friesland), of geeft de directie de garan-
tie dat de komende twee jaar de omzet
op peil blijft? Ook dit punt geeft een
groot verschil in waarde.

Inmiddels hebben we als Olde Hartman
Advies om en nabij de 450 bedrijven ver-
kocht en hebben we een model met 25
punten, welke van belang zijn voor de
waardebepaling van een bedrijf. Punten
die uiteindelijk aangeven hoe interessant
een bedrijf is voor een koper. Om daar-
mee maar aan te geven dat het verstan-
dig is om als ondernemer op tijd na te
denken over het moment waarop je jouw
bedrijfswaarde bepaalt. En welke punten
je kunt veranderen om die waarde te ver-
hogen.

Richard olde Hartman
directeur Olde Hartman Advies,
overnamespecialist in de bouwnijverheid

Negen keer
de winst

‘De waarde van een
bedrijf is geen
vaststaand gegeven’

COLUMN

49_columnrichard.indd 49 07-12-20 10:51

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.