Aannemer 8 – 2020 – pag. 6

Testfase funderingslabel stopgezet
Het proefproject om woningen te voorzien van funderings­
labels is voortijdig stopgezet nadat er klachten over bin­
nenkwamen. Dat meldt initiatiefnemer Kennis Centrum
Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).

Vorige maand maakte het KCAF bekend dat het de staat van de funderin­
gen van Nederlandse woningen in kaart wil brengen, op basis van open­
baar beschikbare data. Dit moest eigenaren duidelijkheid geven over hoe
sterk de fundering van hun woning is en hoe groot de kans op verzakking
is. Er was sprake van een indeling in vijf categorieën.
De testfase is in oktober gestart. Binnen enkele weken hadden geïnteres­
seerden al voor 850.000 woningen informatie opgevraagd. De klachten
kwamen vooral van mensen die het niet eens waren met de funderings­
labels die hun woningen had gekregen. Het KCAF heeft nu besloten om
de testfase, die eigenlijk tot december zou lopen, voorlopig stop te zet­
ten. Het gaat nu onderzoek doen naar een verbeterde methode om de
kwaliteit van de funderingen in kaart te brengen.

Overigens weerlegt het KCAF op haar website de media­uitingen dat er
vanaf volgend jaar sprake is van een verplicht funderingslabel in het
taxatierapport. “Het is niet aan KCAF om funderingslabels tot een ver­
plichting te maken. Ons doel is om de funderingsrisico’s op basis van
landelijke data te presenteren. Op een eenvoudige en betrouwbare
manier. Waarmee de waakzaamheid voor de funderingsproblematiek in
Nederland wordt verhoogd.”

Grondige renovatie woning
financieel interessanter

Vanaf 2021 wordt een grondige renovatie van een
woning financieel interessanter. Dan is namelijk niet
langer het bouwjaar bepalend voor de waardering van
een woning, maar het jaar waarin de woning gereno­
veerd is.

Vanzelfsprekend wordt een hernieuwd huis hoger gewaar­
deerd dan een oud huis. Daardoor stijgt de waarde. Bij de
renovatie van een jaren­60­woning in 2019 wordt er dus
straks niet meer gerekend met het bouwjaar, maar met 2019.
Dit heet het renovatiejaar.
Dit heeft gunstige uitkomsten op de disconteringsvoet, de
onderhoudsnorm en de huurprijs die een verhuurder mag
vragen. De disconteringsvoet wordt gebruikt om de waarde
van inkomsten in de toekomst te bepalen. De onderhouds­
norm gebruiken woningcorporaties om te bepalen wanneer
een woning aan onderhoud toe is.

Naast het toevoegen
van het renovatiejaar
zijn er nog meer aan­
passingen voor het
bepalen van de waar­
de van een woning.
Deze staan alle
beschreven in het
Waarderingshandboek
2020.

Robots bouwen kant­en­klare woningen
Plegt­Vos gaat robots inzetten voor de jaarlijkse productie van duizenden
kant­en­klare, duurzame woningen en woningcomponenten. Om dat voor
elkaar te krijgen, start de bouwonderneming als eerste in Nederland met de
bouw van een gerobotiseerde fabriek.

Op het Bedrijventerrein Twente in Almelo worden vanaf februari 2021 de
contouren van de eerste fabriekshal zichtbaar. Deze is in januari 2022 ope-
rationeel en levert vanaf dat moment dertig woningen per week. Daarna
volgen nog vier andere hallen, waardoor deze capaciteit steeds verder uit-
breidt. In totaal gaat het om vijf productiehallen en een experience center.
Volgens Theo Opdam, algemeen directeur bij Plegt-Vos, is het tijd om radi-
caal anders te kijken naar de manier waarop de bouw wordt georgani-
seerd en hier hypermoderne technologie voor in te zetten. De nieuwbouw
zit immers fors in de problemen. Bouwprojecten worden steeds onbetaal-
baarder, met name door de toegenomen complexiteit van het ketenma-
nagement en de duurzaamheidseisen. Maar ook is er een toenemend
gebrek aan gespecialiseerde arbeidskrachten, met een lagere kwaliteit en
langere oplevertijden als gevolg. Door robots componenten vooraf te
laten produceren en die op de bouwplaats razendsnel in elkaar te zetten,
wordt het mogelijk om betaalbaar, beter, duurzamer en gevarieerder te
bouwen. Plegt-Vos heeft al ervaring met het bouwen van woningcompo-
nenten in hun fabriek in Langeveen.
De fabriek produceert naast kant-en-klare woningen en woningcompo-
nenten voor grondgebonden woningen en appartementsgebouwen, ook
standaard renovatie- en verduurzamingsoplossingen voor bestaande
bouw. Dit betreft volledige woningen tot woningdelen als gevels, daken,
binnenwanden en complete badkamers.

Meer nieuws op Aannemervak.nl

6 Aannemer nr. 8 – December 2020

updAte

06-07-08_update.indd 6 04-12-20 14:17

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.