Aannemer 8 – 2020 – pag. 7

Controle rolsteigers geeft ‘onthutsend beeld’
De controle op het gebruik van rolsteigers door de Inspectie
SZW levert een “onthutsend beeld” op, zoals de inspectie het
omschrijft. Bij professioneel gebruik van 270 rolsteigers bleek
er bij 251 sprake te zijn van onveilige situaties. In verhouding
werden de meeste overtredingen, 107, begaan door schilders
op rolsteigers.

Vallen van een rolsteiger is één van de meest voorkomende ongevals­
typen in de bouwsector. Reden voor de Inspectie SZW om de afgelopen
maanden door het land te controleren op het gebruik van rolsteigers.
De steigers werden gebruikt voor bouw­, schilder­ en onderhouds­
werkzaakheden.
De inspecteurs zagen vooral onstabiele steigers, waardoor er een gro­
tere kans is op valgevaar. Er werden zelfs steigers aangetroffen waarbij
de wielen niet op de rem stonden.
In 224 gevallen hebben de inspecteurs het werk moeten stilleggen tot­
dat de werkgever de situatie veilig had gemaakt. In 40 gevallen was de
overtreding zo ernstig dat de werkgever ook een boete kreeg. In de
meeste gevallen troffen de inspecteurs meer dan één overtreding aan.

Bij 107 van de inspecties ging het om schildersbedrijven. In alle geval­
len waren hier onveilige situaties. In 77 gevallen was er valgevaar, in 40
gevallen stond de rolsteiger niet stabiel. Ook kregen 27 werkgevers een
boete omdat zij geen risico­inventarisatie en evaluatie hadden.

Restauratietimmerlieden Gerard Kleijn en Thomas van Har­
ten hebben de eerste NCE Meester­Gezelprijs gewonnen. Zij
kregen de prijs voor de excellente manier waarop de kennis
over het restauratievak van leermeester op leerling wordt
overgebracht.

“Met de Meester­Gezelprijs spreken wij onze waardering uit voor de
bijzondere kennisoverdracht van leermeester op leerling”, aldus
jurylid Wim van der Maas. “Het restauratievak leer je namelijk niet
alleen uit boeken, maar juist in de praktijk. De leermeester leert je
om creatief en oplossingsgericht te zijn. Hoe je van een vakman een

échte restauratievakman wordt. Daarbij is goede samenwerking
essentieel. In veel inzendingen zagen we dit terug, maar vooral bij
Gerard en Thomas.”
Leermeester Gerard Kleijn, werkzaam bij Bouw­ & Molenmakersbe­
drijf Verbeij uit Hoogmade, is zeer blij met deze erkenning. “Wat ik
zelf heel belangrijk vind, is dat ik jongens zoals Thomas langzaam
verder breng. Dat doe ik druppelsgewijs. Het is net als koffiezetten:
steeds een druppeltje meer verantwoordelijkheid en uiteindelijk
heb je een pot koffie. Zo breng je de noodzakelijke vakkennis op een
efficiënte manier over.”
Thomas van Harten vult daarbij aan: “Gerard heeft mij geleerd om

goed te kijken. Beter een half uur langer kijken in het
begin, dan later een halve dag meer werk. Het is echt
geweldig dat ik nu samen met Gerard deze mooie prijs
gewonnen heb.”
De Meester­Gezelprijs benadrukt de bijzondere kennis­
overdracht van leermeester op leerling die zo belangrijk is
voor het in stand houden van ambachtelijke restauratie­
beroepen. Achttien Meester­Gezel duo’s uit veertien ver­
schillende restauratiedisciplines hebben zich aangemeld
voor deze prijs. De drie genomineerde duo’s mogen ieder
gereedschap/materiaal ter waarde van 300 euro uitzoeken
voor hun eigen vakdiscipline. Het winnende duo ontvangt
1.500 euro per persoon om te besteden aan opleidings­
modules van het NCE of andere erfgoedstudies of aan een
studiereis.

Eerste NCE Meester­Gezelprijs uitgereikt

7nr. 8 – December 2020 Aannemer

06-07-08_update.indd 7 04-12-20 14:17

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.