Aannemer 8 – 2021 – pag. 11

Internationale waardering voor Nederlandse afbouwer

Schuurmans Afbouwsystemen uit Vught is de grote winnaar
geworden van de Internationale Gyproc Trophy 2021. Het
bedrijf won de overall Grand Prix voor de afbouw van Woon-
gebouw Pontsteiger. Daarnaast werden ze tweede in de cate-
gorie Non-Residential met het project Raadhuishotel.

De prijs werd 5 november jl. uitgereikt, nadat de uitreiking eerst in
2020 gepland was. Er deden 74 inzendingen uit 32 landen mee. Schuur-
mans Afbouwsystemen kreeg de Grand Prix omdat ze volgens de jury
op meerdere fronten onderscheidend te werk zijn gegaan bij het
Woongebouw Pontsteiger. Ze pakten een leidende en adviserende rol
tijdens de complete afbouwproces en werkten ieder appartement vol-
ledig uit in BIM, waardoor elk van de 66 koopappartementen in de
bovenste woonlagen uniek is. Door de slimme werkvoorbereiding was
uiteindelijk slechts de helft van de geplande mankracht nodig. Daar-
naast werd de akoestische ontkoppeling van de hoofddraagconstructie
van het gebouw door de jury zeer gewaardeerd. Dit draagt namelijk
flink bij aan het wooncomfort van de bewoners. Ook logistiek werd
er slim gewerkt op deze lastig te bereiken bouwplaats.
In de categorie Non-Residential won Schuurmans een tweede prijs

met het Raadhuishotel. Bij de transformatie van dit karakteristieke
gebouw werden hoge eisen gesteld aan het in stand houden van de
authentieke dakconstructie. Door het ontbreken van tekeningen was
veel handwerk nodig. En ook hier, midden in Amsterdam, waren weer
de nodige logistieke uitdagingen die volgens de jury goed werden
opgepakt.

1 miljard extra voor woningbouw
De overheid zet de komende jaren 1 miljard euro extra in om
de bouw van betaalbare woningen te versnellen. Dit geld
wordt ingezet om de ontwikkeling van de veertien groot-
schalige gebieden te versnellen, voor een vierde ronde van
de Woningbouwimpuls en om knelpunten die woningbouw
in de weg staan op te lossen. Het geld is goed voor in totaal
75.000 extra huizen. Daarnaast komt 100 miljoen euro
beschikbaar voor de huisvesting van aandachtsgroepen
zoals studenten, dak- en thuislozen, vergunninghouders en
arbeidsmigranten.

Er gaat 500 miljoen euro naar een aantal grootschalige woning-
bouwgebieden als investering om de bouw en gebiedsontwikkeling
aan te jagen. Deze eerste financiële bijdrage levert ongeveer 35.000
woningen op. Hiervan moet een groot deel betaalbaar zijn. Begin
2022 wordt de selectie waar we binnen de gebieden woningbouw
mogelijk maken door middel van een eerste financiële bijdrage
bekendgemaakt.
Er is 250 miljoen euro voor een vierde ronde van de Woningbouw-
impuls beschikbaar gesteld. Deze moet de bouw van circa 40.000
woningen mogelijk maken. Op dit moment worden de projectaanvra-

gen van de derde (en oorspronkelijk laatste) ronde van de Woning-
bouwimpuls beoordeeld. De eerste twee leverden al een bijdrage
aan 95.000 woningen op, waarvan 65 procent betaalbaar. Uit een
evaluatie blijkt dat circa de helft van de woningen extra woningen
zijn. Er komt eerst nader onderzoek voordat het loket voor nieuwe
aanvragen in 2022 open gaat.
250 miljoen euro wordt ingezet om knelpunten bij de bouw van
woningen op te lossen. Verder komt er extra ondersteuning vanuit
het Rijk door het expertteam om gemeenten te ondersteunen bij bij-
voorbeeld bestuurlijke problemen, interpretatie van wet- en regelge-
ving of het stikstofdossier. Ook komt er geld beschikbaar om de ver-
traging in beroepsprocedures over woningbouwprojecten bij de
Raad van State in te lopen. Daarnaast komt er een programma om
de bouw van flexwoningen te stimuleren en te versnellen.
De regeling voor aandachtsgroepen wordt verlengd voor 2022 en
2023 met 40 miljoen euro per jaar. Dankzij deze regeling kunnen er
16.000 woningen extra voor aandachtsgroepen worden gebouwd.
Ook wordt de regeling voor ouderenwoningen in 2023 voortgezet.
Hiervoor wordt 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiermee wordt
een bijdrage geleverd aan de realisatie van 4.000 extra woningen
voor ouderen.

11nr. 8 – December 2021 Aannemer

08-09-10-11_update.indd 11 29-11-21 08:43

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.