Aannemer 8 – 2021 – pag. 13

… en daardoor een kleinere investering in
de kwaliteitsborging. Zo las ik laatst in dit
vakblad. Voorspellen is lastig, zeker als
het de toekomst betreft, maar ik kijk er –
vanuit onze ervaring – toch iets anders
tegenaan. Ook in de markt horen wij
diverse twijfels hierover.
1. Het draait om vertrouwen en voor ver-
trouwen is ook een relatie nodig. Die is
lastiger op te bouwen met zoveel verschil-
lende partijen. Kunnen kwaliteitsborgers
dan wel op afstand en digitaal beoorde-
len en erop vertrouwen dat een bouwwerk
voldoet? En vanuit de bouwende partijen
gezien: zullen die direct de kwaliteitsbor-
gers vertrouwen?
2. Zijn de risico’s kleiner? Als bijvoorbeeld
bij een verbouwing van een woning een
draagbalk verkeerd wordt geplaatst, kan
het negatieve effect (instorting) erg groot
zijn. Als kwaliteitsborger moet je straks je
vertrouwen onderbouwen op basis van
bewijslast. De toekomst zal uitwijzen hoe-
veel en welke bewijslast daarvoor nodig is
en of dat echt zo eenvoudig bij elkaar
komt.
3. De hoeveelheid verbouwingen is enorm.
Zeker de laatste jaren hebben die een
enorme vlucht genomen. In het jaar 2018
werd volgens het EIB nog circa 6 miljard
uitgegeven aan verbouwingen; dat zijn
behoorlijk wat verbouwingen door veel
verschillende bedrijven.
4. Bij al die verbouwingen komt maatwerk
en variatie kijken, wat het werk niet effici-
enter zal maken.
5. Verbouwende partijen zijn in de keten
over het algemeen minder gewend met
het aanleveren van bewijslast of leveren
van as-built documentatie. Bij grotere
bouwprojecten is het gebruikelijk om as-

built tekeningen te leveren, terwijl kleine-
re partijen daar soms nooit van gehoord
hebben. Zeker bij grote projecten met een
integraal contract is het vormen van een
dossier ter bewijs dat je goed hebt
gebouwd eerder regel dan uitzondering.
6. Alle verbouwende partijen zoals bou-
wers, leveranciers en adviseurs, zullen ook
moeten worden geïntroduceerd met het
nieuwe stelsel. Hierbij moeten zij worden
geïnformeerd over en begeleid bij wat er
moet gebeuren en hoe het werkt. Dit gaat
niet vanzelf, dat zien wij zelfs bij grotere
projecten.
7. De standaard checklist bestaat niet. Óf
er wordt te veel gevraagd óf te weinig, dat
zien wij overal. Ook daar zal altijd een
stuk maatwerk in blijven, zeker omdat er
zoveel variaties in het particuliere ver-
bouwwerk zitten.
8. Overheidsinstanties zijn nog steeds
nieuwsgierig of soms ronduit sceptisch
over het privatiseren, dat zal discussie
opleveren waar ook tijd in gaat zitten.
Anderzijds: zonder wrijving geen glans.

Ik vind het kostenaspect niet het meest
belangrijke, maar ook niet iets om te
rooskleurig voor te spiegelen. Laten we
het met elkaar inderdaad vooral praktisch
en met het juiste einddoel voor ogen
invullen.

Bert Videler
Bouwkwaliteitcoach.nl

Klein bouwwerk,
klein risico …

Voor vertrouwen is
ook een relatie
nodig

13nr. 8 – December 2021 Aannemer

COLUMN

13_columnbert.indd 13 29-11-21 08:47

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.