Aannemer 8 – 2021 – pag. 16

Op dit moment worden de resultaten van het onderzoek
nog door TNO verwerkt. Hoe dan ook lijkt het voorlopige
beeld dat uit het praktijkonderzoek van de gipsfabrikant
naar voren komt, overeen te komen met de resultaten van
eerdere labstudies en de eendaagse test waaraan elf stuka-
doors vorig jaar meededen tijdens de testdagen in de prak-
tijkhal van de Nederlandse Ondernemersvereniging voor
Afbouwbedrijven (NOA). Toen werd duidelijk dat het gebruik
van een exoskelet leidde tot 30 à 40 procent minder spier-
activiteit in de armen bij geheven armen. Zonder uitzonde-
ring gaven de elf stukadoors aan het ondersteunende effect
van het veermechanisme van het skelet te merken. Dat
effect was het sterkst bij activiteiten boven de schouder,
zoals het aanbrengen van gips, afreien en messen op het
plafond. Bij werkzaamheden onder de schouder was de
belastingvermindering het minst voelbaar. Eventuele beper-
kingen in de bewegingsvrijheid of warmteontwikkeling door
het dragen van het skelet nam een grote meerderheid van

de stukadoors op de koop toe. De voordelen wogen voor
hen zwaarder dan de nadelen.

Enthousiaste ervaringen
Klaas Stielstra van het stukadoorsbedrijf Perdok Afbouw uit
Groningen is een van de enthousiaste 45 deelnemers aan
de praktijktekst. Aannemer bezoekt hem samen met verte-
genwoordigers van Knauf op de bouwplaats in het Drentse
Nieuw-Roden, waar de stukadoors een serie nieuwbouwwo-
ningen aan het stuken zijn. Met zijn 51 jaar is Klaas de oud-
ste van de ploeg en zijn jonge collega’s doen een beetje
lacherig over het feit dat de nestor een exoskelet draagt.
“Wacht maar totdat jullie zo oud zijn als ik, dan piepen jullie
wel anders”, zegt Klaas met een glimlach. Hij kan de plage-
rijtjes van zijn collega’s wel hebben.
Sinds anderhalve week draagt Stielstra dagelijks het exoske-
let van Skelex. Zijn werkgever droeg hem voor omdat hij een
van de oudere werknemers is en zijn inzet nog steeds waar-
devol is voor Perdok Afbouw. “Hoewel ik nog nooit lichame-
lijke klachten heb gehad, wil de baas mij ontlasten. Nou,
geen probleem; ik heb het verzoek gelijk geaccepteerd.” En
Klaas is enthousiast over het dragen van het skelet dat

‘Ondersteuning skelet bij
plafondwerk is fenomenaal’

Het frame met
veermechanisme

draagt als een
soort rugzak.

In krappe ruimten is het even opletten geblazen met het exoskelet.

Duurzame inzet stukadoors verhogen
Knauf werkt al sinds 2017 met TNO samen om te onderzoeken in hoeverre
het exoskelet kan bijdragen aan een duurzamere inzet van stukadoors. Bij
deze beroepsgroep is al sinds jaar en dag sprake van langdurig hoog ziekte-
verzuim met veel uitstroom naar arbeidsongeschiktheid. Bij kleinere bedrij-
ven – en de meeste stukadoorsondernemingen vallen in die categorie – is
het ziekteverzuim dubbel zo groot als bij andere bedrijven. Een en ander
bleek vorig jaar uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw
in opdracht van Bouwend Nederland. In dat onderzoek noemde EIB het
gebruik van exoskeletten mogelijk kansrijk om het langdurig ziekteverzuim
terug te dringen.

16 Aannemer nr. 8 – December 2021

GEZOND EN VEILIG WERKEN

14-15-16-17_exoskelet.indd 16 29-11-21 09:25

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.