Aannemer 8 – 2021 – pag. 21

kunnen dan mooi de leidingen en met name de afvoer wor-
den weggewerkt. De overgang van de houten plaat wordt
ingepakt met een waterdichte laag, waar later overheen
wordt getegeld. Dat is althans de werkwijze als hij de badka-
mer geheel in eigen beheer aanlegt. Nu heeft de badkamer-
specialist het tegelwerk verzorgd. Maar niet voordat hij de
hoofdaannemer waarschuwde dat deze uitvoering/overgang
van steen op hout zeer risicovol was.

Douchehoek
Als de expert de vloer in de douchehoek beloopt, buigt die
enigszins door. Er zit vering in. Bovendien bevindt zich water
onder de vloertegels: hij voelt en hoort het klotsen. De aan-
sluiting van de vloer van de douchehoek op de rest van de
badkamer is opengescheurd. En ook de aansluiting van de
drain op de wandtegels is open gaan staan.

Analyse
Doordat de vloer van de douchehoek veert, ontstaat span-
ning in de overgangen naar de aansluitende wanden en de
rest van de badkamervloer. Deze overgangen zijn vervolgens
open gaan staan. Bij de overgang van de inwandige hoeken

‘De overgang van steen op hout
is niet zonder risico’

De aansluiting van de
drain op de
wandtegels is open
gaan staan.

Je ziet hem niet,
maar de houten
vlonder levert wel
een zichtbaar
probleem op.

van de vloer op de wanden in de douchehoek is wel een kim-
band aangebracht, maar bij de overgang op de rest van de
vloer niet. Water dringt zo in de open naden en loopt langs
de houten plaat omlaag op de kanaalplaat. Hier vindt het een
weg naar de naad, met lekkage in de keuken tot gevolg.

Zandcement dekvloer
Er is hier maar één goede en deugdelijke oplossing, aldus
de expert. De houten vlonder in de douchehoek moet wor-
den vervangen door een gestorte zandcement dekvloer.
Onder afschot en op de juiste hoogte aangebracht. De
vloertegels en de onderste rijen wandtegels in de douche-
hoek moeten daartoe worden verwijderd. De houten plaat
kan weg, waarna de vloer ter plaatse goed moet drogen. Is
de zandcement dekvloer gestort, dan moet in de overgang
van de dekvloer op de wand kimband worden aangebracht.
Na droging volgen vloer- en wandtegels, voegwerk en het
kitten van de inwendige hoeken.

21nr. 8 – December 2021 Aannemer

20-21_bouwschade.indd 21 29-11-21 09:56

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.