Aannemer 8 – 2021 – pag. 22

Snellader
als buurt-
batterij in
nieuw-
bouwwijk
Van der Hulst Bouwbedrijf pioniert verder in de wijk
Hooghkamer in Voorhout. Midden in een nieuw
project van zeventien woningen is medio november
een snellader voor elektrische auto’s onthuld, die
tevens dienstdoet als ‘buurtbatterij’ voor
opgewekte zonnestroom.

Tekst Paul Diersen Foto’s Van der Hulst Bouwbedrijf, Mercedes-Benz,
Roel Dijkstra

Hooghkamer, Voorhout. Het is niet de eerste keer dat deze
wijk in de kolommen van Aannemer wordt genoemd. Dat
komt door een van de bouwers die daar het meest actief is:
Van der Hulst uit Lisse. Een ontwikkelend mkb-bouwbedrijf
met 25 man op de loonlijst, dat steeds weer de bakens ver-
zet en met innovaties komt.
Energierijk Wonen, heet het concept waarmee het bouw-
bedrijf de nieuwbouw in Voorhout onder de aandacht
brengt. De 17 woningen vallen in de categorie vrijstaand
en twee-onder-een-kap, voldoen aan BENG en zijn door
het flinke aantal pv-panelen Plus-op-de-meter (POM).
Ofwel: ze wekken over het jaar gezien meer elektriciteit
op dan ze verbruiken. Maar dat is al niet meer nieuw:
twee jaar geleden bouwde Van der Hulst er ook al een
POM-wijk van 33 woningen.

Snellader
Nieuw bij dit project is de snellader die medio november
officieel is gepresenteerd. Deze snellader – geleverd door
Kreisel Electric – is bijzonder, omdat hij maar een kleinver-
bruikaansluiting nodig heeft. Dat betekent dat de netbe-
heerder geen zware kabel naar de wijk hoeft te leggen. Hij
kan twee elektrische auto’s laden (afgiftevermogen 150 kW),
maar ook via zijn netaansluiting terugleveren aan het net
(bi-directioneel). Daarmee is het een buffer geworden voor
het elektriciteitsnetwerk in de wijk.
Dat is de crux. Die buffers zijn nodig, omdat opgewekte zon-
nestroom en windenergie zorgen voor pieken en dalen op
het elektriciteitsnetwerk. En dat netwerk is juist gebaat bij
balans. “Netbeheerders zijn helemaal niet blij met nul-op-
de-meterwoningen, omdat ze voor piekbelasting zorgen”,

22 Aannemer nr. 8 – December 2021

PROJECT

22-23-24-25_projectbuurtbatterij.indd 22 29-11-21 11:36

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.