Aannemer 8 – 2021 – pag. 25

energiestromen. Wekken de 17 woningen samen heel veel
zonnestroom op? Dan bepaalt de software of deze stroom
de woningen wordt ingebracht, opgeslagen op de buurtbat-
terij, of wordt verkocht aan de energiemarkt.
Mercedes-Benz doet in de wijk ook mee met twee elektri-
sche deelauto’s. Het idee is dat mensen dan minder snel
een tweede auto aanschaffen en sneller kiezen voor gebruik
van de deelauto. De accu’s van de twee auto’s zijn dus ook
nog extra opslagcapaciteit.
“Mercedes-Benz ziet de wijk als pilot”, zegt Van der Hulst.
“Bewoners kunnen uit alle hoeken zien of de auto’s er
staan. Gaan ze ‘m ook gebruiken als tweede auto in de wijk?
Het project heeft als doel te ervaren in welke mate deze
service in de praktijk wordt gewaardeerd.”

Algoritmes
Ook het monitoren van de wijk gaat data over verbruik en
opbrengsten opleveren. “Er komen algoritmes in zo’n wijk”,
zegt Van der Hulst. “Wij kunnen dankzij die energiemanage-
mentsoftware bewoners ook stimulansen gaan bieden. Van-
uit Europa worden we gemonitord op ‘human behaviour’.
Ofwel: hoe gedraagt de mens zich in zo’n energiezuinige
wijk? Bij een vast bedrag van 25 euro bestaat de kans dat
bewoners denken: ik hoef niet meer zuinig om te gaan met
energie, want het is hier toch goedkoop. Dat is de andere
kant van de medaille. Stimuleren en blijven triggeren om
zuinig om te gaan met energie, is dus goed. Dan kun je den-
ken aan twee uur gratis rijden met de deelauto, als belo-
ning. Of we sturen ze een bericht dat om bijvoorbeeld 10.00
uur de energie zo goedkoop is dat dát het moment is om de
wasmachine aan te zetten, of de auto in de laadpaal te

doen. Op die manier levert zuinig gedrag bonuspunten op.
Dat vinden bewoners interessant.”

De snellader is
bijzonder, omdat hij

maar een
kleinverbruik-

aansluiting nodig
heeft en kan laden

en ontladen.
Daarmee is het een

buffer voor de
opgewekte

zonnestroom.

EF-Concepts
Yvonne van der Hulst participeert mede met Adriaan
Harthoorn en Chris Visscher in zonnepanelenfabrikant
Stafier Solar in Zevenaar. Harthoorn was al langer een
samenwerkingspartner van Van der Hulst, zowel als
leverancier van pv-panelen als conceptdenker vanuit
smart energy (onder meer bij de eerder genoemde
plus-op-de-meterwijk in 2019).
EF-Concepts richt zich op technologische innovaties
die bijdragen aan de energietransitie. Daaronder vallen
nieuwe solar-oplossingen die vanuit EF-Solar (voor-
heen Stafier Solar) worden geproduceerd, maar ook
het concept met de buurtbatterij in Voorhout.
Dat concept is te kopiëren voor iedere nieuwbouwwijk
in Nederland en direct een oplossing voor een urgent
probleem. Harthoorn kent locaties in Nederland waar
het elektriciteitsnetwerk verdere aansluitingen al niet
meer aankan. “Een nieuwbouwwijk van 3200 woningen
die nu on hold staat? Zet er twintig van deze snelladers
neer en het netprobleem is opgelost”, stelt hij. “Dan
heb je meteen laadpunten in de wijk staan, die serieus
gebruikt gaan worden. En je houdt de groei van EV’s op
deze manier bij.”

EF-concepts.com

Het monitoren van de
wijk gaat data over
verbruik en
opbrengsten
opleveren. “Er komen
algoritmes in zo’n
wijk.”

25nr. 8 – December 2021 Aannemer

22-23-24-25_projectbuurtbatterij.indd 25 29-11-21 11:36

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.