Aannemer 8 – 2021 – pag. 27

‘Online registratie
bouwmaterialen
verplichten bij
bouwvergunning’
Bouwbedrijf annex projectontwikkelaar Reinbouw uit Dieren verstrekt materialenpaspoorten
bij diverse nieuwbouwprojecten, zoals voor veertien duurzame woningen op Het Hopveld in
Zutphen. Voor de invulling van dit paspoort maakt Reinbouw gebruik van het online platform
van Madaster. Dat blijkt een arbeidsintensieve en omslachtige klus. Om het niveau te
verhogen, pleit het bedrijf voor het verplicht deponeren van een materialenpaspoort als
aanvulling op de bouwvergunning.

Volgens conceptontwikkelaar Roor de Gans en commercieel
directeur Antoinette Wilmot van Reinbouw moet het materi-
alenpaspoort de verantwoordelijkheid worden van de over-
heid. “In zo’n situatie is het mogelijk dat de overheid richt-
lijnen opstelt waaraan bedrijven zich dienen te houden bij
het online registreren van bouw- en installatiematerialen en
producten. Het hoofddoel van zo’n paspoort is de opvraag-
baarheid van materialen. Dat werkt alleen met een publiek
orgaan. Het Kadaster is ook een overheidsinstantie, dus
waarom zou je zoiets ook niet organiseren voor het materia-
lenpaspoort?”
“Bovendien”, zo voegt De Gans toe, “krijg je geen problemen
met de bewaartermijn van data. Want stel dat een commer-
ciële organisatie als Madaster ermee stopt; van wie is die
data dan en hoe kun je die opvragen?”

Gebrek aan gegevens en informatie
Omdat een materialenpaspoort wettelijk niet verplicht is,
zijn bij lange na niet alle benodigde product- en materiaal-
gegevens beschikbaar in Madaster. Door het gebrek aan een

Onder meer veertien
duurzame woningen

op Het Hopveld in
Zutphen krijgen een
materialenpaspoort.

27nr. 8 – December 2021 Aannemer

26-27-28-29_wettenenregelsreisbouw.indd 27 29-11-21 10:07

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.