Aannemer 8 – 2021 – pag. 35

Waar komen deze regels nu zo opeens vandaan?
“Het draait om de EN 1004-norm. Dat is een productnorm
die in heel Europa gehanteerd wordt. Daarin wordt bepaald
waaraan een rolsteiger moet voldoen om veilig gebruikt te
kunnen worden. Tot nu toe gold die norm vanaf 2,5 meter
hoogte. Alsof je als je lager staat, niet ook heel naar kunt
vallen. We hebben daar geen cijfers over, dus we weten niet
of het vaak voorkomt. Wel weten we dat vallen het grootste
risico is in de bouw en infra. De normcommissie heeft daar-
om bepaald dat de normen voor rolsteigers ook voor lagere
steigers gelden, vanaf 0 meter.”

Want tot nu toe …
“Was er geen productnorm voor lage steigers. Ondertussen
ben je als werkgever volgens de arbowet altijd verplicht om
je werknemers deugdelijk en voor de werkzaamheden
geschikt materiaal ter beschikking te stellen. Inclusief de
kennis en vaardigheden om dat materiaal op de juiste
manier te gebruiken. Dus daar kon je als werkgever al aan
gehouden worden. En ook als werknemer, als je op een wie-
belige steiger aan het werk was. Nu is er de uitbreiding van
de EN 1004-norm en is dus des te duidelijker wat een deug-
delijke rolsteiger is. Daar vloeit uit voort hoe hij moet wor-
den opgezet en gebruikt. Die regels gelden, na een over-
gangsperiode, vanaf eind dit jaar. Volandis maakt daar nu
een A-blad voor.”

En er verandert nogal wat.
“Vergeleken met de praktijk: zeker. Zo zullen bijvoorbeeld
niet veel schilders hun kamersteiger opbouwen met kant-
planken. Dat zal nu soms wel moeten. Kantplanken zijn er
om ervoor te zorgen dat spullen niet van een steiger kun-
nen vallen en mensen verwonden. Vanaf nu is de kantplank
verplicht als je boven 1 meter hoogte werkt op een plek
waar spullen verder naar beneden kunnen vallen, zoals bij
open verdiepingsvloeren. Aan drie kanten.”

Aan drie kanten?
“Ja, bij een werkhoogte van 1 meter. Want aan de vierde kant
kun je dan, bij die hoogte, de kamersteiger op klimmen. Ligt
het platform hoger, dan moet het een klapluik hebben en dien
je via dat luik het platform te betreden. En moeten er aan alle
kanten knie- en heupleuningen zitten. Onder de 1 meter kun je
aan één lange zijde de knieleuning achterwege laten.”

En stabilisatoren aanbrengen.
“Ja. Aan alle vier de zijden dien je stabilisatoren aan te
brengen, tenzij je met één zijde tegen een muur staat met
de kamersteiger, dan hoeft het niet aan die kant. De logica
is dat als je op de steiger staat en je bent druk aan het uit-

‘Of je veel moet veranderen
is de vraag’

oefenen, bijvoorbeeld bij het boren of schuren, dat je dan
zou kunnen kantelen met je steiger. Dat is de reden. Ik geef
toe dat dit wel een tikje ver gaat. Immers hoe lager de stei-
ger des te minder kans je hebt dat hij echt omvalt. Maar dit
zijn de regels. Er wordt op Europees niveau wel verder
gesproken, vooral over dit onderwerp. En met de vraag of er
niet een onderscheid moet worden gemaakt tussen rolstei-
gers die gewoon niet zo hoog worden opgebouwd en ‘echte’
kamersteigers, die speciaal voor het lage werk gemaakt wor-
den. Maar dat kan nog jaren duren.”

Is dit met iedereen besproken?
“In de VSB verenigen wij fabrikanten en importeurs van rol-
steigers. Die zijn gebaat bij eenduidige regels. We hebben
ook leden die steigers opbouwen en verhuren. Die zullen
vanaf nu bij steigers onder de 2,5 meter deze regels gaan
hanteren. Nu volgt de wettelijke verplichting voor iedereen.
We rekenen het tot onze taak om iedereen op de hoogte te
stellen. We hebben er diverse brancheorganisaties over
gesproken en in Volandis werken meerdere werkgevers- en
werknemersorganisaties in de bouw natuurlijk samen. Ook
de Arbeidsinspectie weet ervan. Bij de inspectie wordt altijd
gecontroleerd en gehandhaafd vanuit de nieuwste inzichten.
We gaan ervan uit dat de branches allemaal hun achterban
gaan informeren. Het A-blad komt er dus aan en we hebben
zelf ook een flyer gemaakt die je op onze website (www.vsb-
netwerk.nl, red.) kunt downloaden.”

Veel mensen zullen heel anders moeten werken.
“Dat het om veel mensen gaat is waar. Denk aan stukadoors,
bouwbedrijven, installateurs, maar bijvoorbeeld ook aan de
standbouw. Iedereen die professioneel op lagere rolsteigers
werkt. Of ze veel moeten veranderen is de vraag. Bedrijven
moeten altijd al hun RI&E maken. Werknemers moeten altijd
een inschatting maken of ze wel zo veilig mogelijk werken.
Dus als het goed is hanteren al veel bedrijven deze regels of
tenminste een deel ervan.”

Of ze nemen een ander arbeidsmiddel.
“Dat kan. Werkplatforms zonder wieltjes vallen niet onder
deze regels. Trappen en ladders ook niet. Die hebben weer
andere regels. En hoogwerkers kunnen soms ook een alter-
natief zijn.”

35nr. 8 – December 2021 Aannemer

34-35_steigers.indd 35 29-11-21 11:54

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.